ปิดหน้านี้    
หัวข้อ :: ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนการทุจริต
ท่านสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนการทุจริต ได้ตามช่องทางดังนี้
1. เทศบาลตำบลม่วงยาย
2. เว็บบอร์ดของเทศบาลตำบลม่วงยาย คลิ๊ก   www.padai.org/board/
  • เอกสารหัวข้อ : ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนการทุจริต