++ คำขวัญอำเภอ ++
เจ้าหลวงเวียงแก่น
ชายแดนไทยลาว
น้ำงาวพราวใส
ผาไดเด่นดัง
ผาตั้งเด่นนาน
ส้มโอหวานทองดี
++ แหล่งท่องเที่ยว ++

 • พบเรือโบราณ ในน้ำโขง


 • หลวงพ่อทิพย์

 • ++ ผลิตภัณฑ์ในตำบล ++

 • กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอตำบลม่วงยาย


 • กลุ่มทอผ้าบ้านยายใต้

 • ++ แนะนำบุคคลากร ++
  ผู้ดูแลเด็กบ้านไทยเจริญ
  นางอุ่นเรือน บัวไลเดช
  ผู้ดูแลเด็กบ้านไทยเจริญ

  แสดงรายละเอียดทั้งหมดของ ข่าวกิจกรรม
  1. ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  2 กรกฎาคม 2563
   ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  2. การประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563  1 มิถุนายน 2563
   การประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  3. ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   18 มีนาคม 2563
   ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  4. ประกาศการแบ่งเขตเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง สถานที่เทศบาลตำบลม่วงยายและที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น  21 กุมภาพันธ์ 2563
   ประกาศการแบ่งเขตเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง สถานที่เทศบาลตำบลม่วงยายและที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  5. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี 2563  30 มกราคม 2563
   เทศบาลตำบลม่วงยาย ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลม่วงยาย ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่เทศบาลตำบลม่วงยาย ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.ในวัน และเวลาราชการ
   


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  6. รัก(ษ์)สุดเขต ประเทศไทย @ผาได เวียงแก่น ประจำปี พ.ศ.2563  24 มกราคม 2563
   เทศบาลตำบลม่วงยาย กำหนดจัดงานรัก(ษ์)สุดเขต ประเทศไทย @ผาได เวียงแก่น ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
  - กิจกรรม Fun Run วิ่งสุดเขต รักสุดใจ
  - กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ อาทิเช่น เปตอง / วู๊ดบอล / มวยน้ำโขง เป็นต้น
  - เทศกาลอาหารพื้นเมือง และสินค้า OTOP จาก 4ตำบล

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
  - พิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวผาได
  - บริการร่องเรือชมโขง
  - มหกรรม ส่วนลดจากผู้ประกอบการสู่ นักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร
  - การจดทะเบียนสมรสคู่รัก
  - เทศกาลอาหาร ขันโตกม่วนใจ๋ @ผาไดเวียงแก่น พบกับดนตรีสด การแสดง จากชนเผ่า

  เทศบาลตำบลม่วงยาย จึงขอเชิญชวน พ่อแม่ พี่น้อง ประชาชนชาวพื้นที่ตำบลม่วงยาย และเขตพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

  **หากท่านสนใจบัตรขันโตกฯ สามารถติดต่อขอซื้อบัตรได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย หรือโทร 053-608-000

  แล้วพบกันนะคะ  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  7. โครงการโรงเรียนสูงวัย แหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ภูมิปัญญา เพื่อพึ่งพาตนเอง สู่นวัตกรรม  29 ธันวาคม 2562
   เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับ สสส., เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และ เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้จัดร่วมกันจัดโครงการโรงเรียนสูงวัย แหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ภูมิปัญญา เพื่อพึ่งพาตนเอง สู่นวัตกรรม ระหว่างวันที่ 26-27 และ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลม่วงยาย

  โดยได้รับเกรียติจากองค์กรต่างๆ ในอำเภอเวียงแก่น ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลม่วงยาย

  ภายในงาน ยังจัดให้มีกิจกรรม “ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ” และ การแสดงต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนผู้สูงอายุฯ, เยาวชนตำบลม่วงยาย และประชาชนพื้นที่ในตำบลและใกล้เคียง เข้าร่วมงาน ในครั้งนี้  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  8. มพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต  5 ธันวาคม 2562
   คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงยาย เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  9. พิธีสวดอภิธรรมศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน)  14 พฤศจิกายน 2562
   คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) ป.ธ.6 อดีตเจ้าคณะภาค 6 ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์ เชิด-อมรา มุนิกานนท์ ชั้น2 วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

  ทั้งนี้ พระธรรมราชานุวัตร อาพาธตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 62 ด้วยอาการตับวาย คณะแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ได้นิมนต์ท่านไปรักษาต่อที่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และได้กลับมารักษาตัวต่อที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา จนกระทั่งช่วงเช้าวันที่ 8 ส.ค. 62 คณะแพทย์และพยาบาลได้พยายามรักษาตามอาการและงดเยี่ยมเพื่อให้ผู้ป่วยได้พักผ่อน จนกระทั่งอดีตเจ้าคณะภาค 6 จากไปอย่างสงบ เมื่อเวลา 19.50 น.ในวันที่ วันที่ 8 ส.ค. 62 ที่ผ่านมา

  พระธรรมราชานุวัตร ชื่อเดิมคือ สุทัศน์ หลักแน่น เป็นบุตรของนายหลานและนางคำ หลักแน่น เกิดเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2488 ที่บ้านสันมะเค็ด ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย บวชบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 13 ปี ที่วัดสันมะเค็ด อ.เวียงป่าเป้า ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ 20 ปี ณ วัดพระแก้ว โดยมีท่านเจ้าคุณพระพุทธิวงศ์ วิวัฒน์ (วงศ์ ทานวํโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้วเป็นพระอุปัชฌาย์ สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ธ.6 วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

  พระธรรมราชานุวัตร เคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ เลขานุการเจ้าคณะภาค 6 รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รองเจ้าคณะภาค 6 ผู้รักษาการณ์แทนเจ้าคณะภาค 6 และไรับการแต่งตั้งเป็นพระธรรมราชานุวัตร เมื่อปี 2546 ก่อนจะขึ้นเป็นเจ้าคณะภาค 6 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  10. ประเพณีลอยกระทง ประจำปี2562  15 พฤศจิกายน 2562
   ด้วยเทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมานั้น โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา ชัยยา ปลัดอาวุโส อำเภอเวียงแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

  ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักในการจัดงาน เพื่อสืบสานอนุรักษ์ รักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นภายในตำบล ก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  11. ทอดกฐินสามัคคี 18 วัด 18 อำเภอ จากคณะผู้บริหารสโมสรเชียงรายยูไนเต็ด  30 ตุลาคม 2562
   วานนี้ เมื่อเวลา 15.00 น. (วันที่ 30 ต.ค 2562) นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลม่วงยาย(นายเกษม นันชัย) ได้ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ คณะผู้บริหารสโมสรเชียงรายยูไนเต็ด ในกิจกรรม ทอดกฐินสามัคคี 18 วัด 18 อำเภอ ณ.วัดห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น ซึ่ง วัดห้วยลึก ตำบลม่วงยาย เป็น 1 ใน 18วัด ที่ได้ร่วมกิจกรรม

  ทั้งนี้โรงเรียนผู้สูงวัย ตำบลม่วงยาย ยังได้เข้าร่วมต้อนรับ และร่วมทอดกฐินในครั้งนี้อีกด้วย  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  12. วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พร้อมกิจกรรม 5ส. (สะสาง/สะดวก/สะอาด/สุขลักษณะ/สร้างนิสัย)  30 ตุลาคม 2562
   เมื่อเวลา 13.30 น.(วันที่ 30 ตุลาคม 2562) ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พร้อมกิจกรรม 5ส. (สะสาง/สะดวก/สะอาด/สุขลักษณะ/สร้างนิสัย)  

  ทั้งนี้ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมแรง ร่วมใจ กำจัดวัชพืช ตัดหญ้าบริเวณ 2ข้างทาง และเก็บขยะบริเวณหน้าสำนักงาน รวมถึง บริเวณห้องเก็บเอกสาร อาคารสำนักงาน เพื่อความสะอาด และ ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงานอีกด้วย  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  13. พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  24 ตุลาคม 2562
   23 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยาย นำโดยนายเกษม  นันชัย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  14. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าสิลิกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562  13 สิงหาคม 2562
   12 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยาย นำโดยนายเกษมนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าสิลิกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อำเภอเวียงแก่น
   


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  15. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562   30 กรกฎาคม 2562
   28 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยาย นำโดยนายเกษม นันชัย นายกเทศมนตนรตำบลม่วงยายพร้อมคณะบริหาร ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  16. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562  9 กรกฎาคม 2562
   9 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลในเขตเทศบาล ตำบลม่วงยายจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดม่วงแก้ว
   


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  17. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(คลัง)  25 มิถุนายน 2562
   

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  18. กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562   4 มิถุนายน 2562
   เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  19. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงยาย  27 พฤษภาคม 2562
   27 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงยาย ครั้งที่ 2/2562 เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจกับคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  20. กิจกรรมประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อทองทิพย์และประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562  18 เมษายน 2562
   15 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อทองทิพย์และประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไทย ให้คงอยู่สืบไป

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  21.   4 เมษายน 2562
   2-3 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้เกิดที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home stay) และพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลม่วงยายให้เป็นชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์โดยการเชื่องโยงกิจกกรมในแต่ละมิติเข้าด้วยกันได้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  22. กีฬาสัมพันธ์ตำบลม่วงยาย  29 มีนาคม 2562
   29 มีนาคม 2562เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับชุมชนตำบลม่วงจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลม่วงยาย ขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย ณ สนามโรงเรียนม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  23. กิจกรรมพัฒนาถนนสายบ้านหลู้-บ้านม่วง  27 มีนาคม 2562
   27 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดกิจกรรมพัฒนาถนนสายบ้านหลู้-บ้านม่วง บริเวณสามแยกวัดบ้านหลู้ เพื่อให้ถนนเกิดความสวยงามและมีความปลอดภัยตามนโยบาย 1 อปท 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  24. กิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันท้องถิ่นไทยขึ้น  18 มีนาคม 2562
   18 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันท้องถิ่นไทยขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา ชัยยา ปลัดอำเภอเวียงแก่น เป็นประธานเปิดงานวันท้องถิ่นไทย ณ อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชนอำเภอเวียงแก่น (เทศบาลตำบลม่วงยาย)

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  25. กิจกรรม 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562  18 มีนาคม 2562
   18 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดกิจกรรม 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน สายบ้านม่วง - บ้านหลู้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  26. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ร้อยใจรักตำบลม่วงยาย) ประจำปี 2562  13 มีนาคม 2562
  11 - 12 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ร้อยใจรักตำบลม่วงยาย) ประจำปี 2562 เพื่อให้ได้รับความรู้ในการเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อให้เกิดการประยุคต์ใช้แนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาอาชีพ และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  27. ประชุมโครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562  8 มีนาคม 2562
   8 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยาย จัดประชุมโครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะ ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  28. โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562  1 มีนาคม 2562
   เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของพนักงาน 
  ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  29. งาน ?รัก (ษ์) สุดเขตประเทศไทย @ ผาได เวียงแก่น? ปี 2562  15 กุมภาพันธ์ 2562
   เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับอำเภอเวียงแก่น และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ จัดงาน “รัก (ษ์) สุดเขตประเทศไทย @ ผาได เวียงแก่น” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสาธารณะแก่งผาได บ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการวิ่ง Fun run วิ่ง(รัก)ษ์สุดเขตประเทศไทย@ผาไดเวียงแก่น การอบรมสัมมนาโอกาสการสร้างรายได้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การมอบทะเบียนสมรสกลางแม่น้ำโขงเนื่องในวันแห่งความรัก การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และงานขันโตกม่วนใจ๋วัฒนธรรมริมฝั่งโขง
   


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  30. โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี   1 กุมภาพันธ์ 2562
   เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยาย จัดโครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี กิจกรรมการประดิษฐ์พวงมาลัยริบบิ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพของกลุ่มสตรี ณ อาคารสุขภาวะชุมชน อำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  31. โครงการสนับสนุนการทำงานด้านโรคเอดส์  29 มกราคม 2562
   29 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยาย จัดอบรมโครงการสนับสนุนการทำงานด้านโรคเอดส์เพื่อให้เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ การป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อเอดส์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยลึก

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  32. แถลงข่าวการจัดงานรัก (ษ์) สุดเขตประเทศไทย @ ผาไดเวียงแก่น  26 มกราคม 2562
   26 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดแถลงข่าวการจัดงานรัก (ษ์) สุดเขตประเทศไทย @ ผาไดเวียงแก่น ณ ร้านนิทรรศการของดีอำเภอเวียงแก่น งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2562

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  33. โครงการอนุรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  24 มกราคม 2562
   24 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยาย นำโดยนายเกษม นันชัย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ จัดโครงการอนุรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้น ณ ป่าชุมชนบ้านยายใต้ โดยนายกฤษฎา ชัยยา ปลัดอำเภอเวียงแก่นพร้อมคณะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้
   


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  34. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562  14 มกราคม 2562
   เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดงาน วันเด็กแห่งชาติขึ้น ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และส่งเสริมพัฒนาการในด้านความรู้ความสามารถโดยนายกฤษฎา ชัยยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ หน้าลานเอนกประสงค์ที่ทำการเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  35. โครงการประเพณีปีใหม่ม้ง  8 มกราคม 2562
   8 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยาย นำโดยนายเกษม 
  นันชัย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยายพร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมการเปิดพิธีประเพณีปีใหม่ม้งประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนต่อชน กับองค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น ณ บ้านไทยเจริญ อำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  36.  มอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาวให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลม่วงยาย  4 มกราคม 2562
   เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลตำบลม่วงยาย นำโดยนายเกษม นันชัย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย มอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาวให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลม่วงยายตามโครงการปันรักปันน้ำใจตำบลม่วงยายครายความหนาว และในโอกาสนี้เทศบาลตำบลม่วงยายขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคผ้าห่มเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้ยากไร้ ขอบคุณค่ะ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  37. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงยาย ครั้งที่ 5/2561  28 ธันวาคม 2561
   28 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงยาย ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  38. กิจกรรมแลกของขวัญโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ตำบลม่วงยาย  25 ธันวาคม 2561
   25 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายบูรณาการร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงแก่น จัดกิจกรรมแลกของขวัญโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ตำบลม่วงยาย ขึ้น ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเวียงแก่น
   


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  39. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย  17 ธันวาคม 2561
   17 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  40. โครงการส่งเสริมที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท(Home Stay)และพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลม่วงยาย   14 ธันวาคม 2561
   14 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดประชุมโครงการส่งเสริมที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท(Home Stay)และพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลม่วงยาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  41. โครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพ  13 ธันวาคม 2561
   13 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยาย จัดอบรมโครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างความร่วมมือให้กับภาคีเครือข่ายในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและให้เกิดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  42. กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุธศักราช 2561  6 ธันวาคม 2561
   5 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยาย นำโดย นายเกษม นันชัย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุธศักราช 2561 โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากหน่วยงาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  43. ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561  23 พฤศจิกายน 2561
   เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลม่วงยาย นำโดยนายเกษม นันชัย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยายพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับสภาวัฒนธรรม ผู้นำชุมชน ภาครัฐและเอกชน ในเขตตำบลม่วงยาย จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ สะพานแม่น้ำงาวบ้านม่วง-บ้านหล่ายงาว โดยได้รับเกียรติจากนายสุจิตร สุชาติ นายเอำเภอเวียงแก่น มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการแห่ขบวนกระทงใหญ่ พร้อมริ้วขบวนมวลชน การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนในชุมชนตำบลม่วงยาย การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้มาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  44. งานแถลงข่าว งานรัก (ษ์) สุดเขตประเทศไทย @ ผาไดเวียงแก่นประจำปี พ.ศ.2561  26 มกราคม 2561
  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561เทศบาลตำบลม่วงยายจัดงานแถลงข่าว งานรัก (ษ์) สุดเขตประเทศไทย @ ผาไดเวียงแก่นประจำปี พ.ศ.2561ขึ้น ที่ร้านนิทรรศการของอำเภอเวียงแก่น ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปี 2561 สนามบินฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) อ.เมือง จ.เชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  45. กิจกรรมเปิดภาคเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพตำบลม่วงยาย  15 พฤศจิกายน 2561
   วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแก่น จัดกิจกรรมเปิดภาคเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพตำบลม่วงยาย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุนทรียภาพด้านสุขภาพจิต และสุขภาพกายที่ดี ลดภาวะซึมเศร้า และส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพ กิจกรรมยามว่างสำหรับผู้สูงอายุ ณ อาคารสุขภาวะชุมชนอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  46. เทศบาลตำบลม่วงยายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  7 สิงหาคม 2561
   นายเกษม  นันชัย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย นำพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลม่วงยาย กล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ วนาศรมรีสอร์ท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  47. เข้าร่วมการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลอำเภอเวียงแก่น  6 พฤศจิกายน 2561
  6 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลอำเภอเวียงแก่นบูรณาการร่วม กับเทศบาลตำบลม่วงยาย เทศบาลตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลปอ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเวียงแก่น และการไฟฟ้าอำเภอเวียงแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และ ซ้อมแผนระงับอัคคัภัย ณ โรงพยาบาลอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  48. โครงการอบรมพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย  6 พฤศจิกายน 2561
   26 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการอบรมพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย และการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 ณ อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชน อำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  49. โครงการยกย่องชมเชยพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลม่วงยาย  12 กุมภาพันธ์ 2561
   โครงการยกย่องชมเชยพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลม่วงยาย ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความตั้งใจ เสียสละในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2561

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  50. โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  4 สิงหาคม 2561
   โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ของเทศบาลตำบลม่วงยาย ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2561 ณ วนาศรมรีสอร์ท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  51. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงยาย ครั้งที่ 4/2561  30 ตุลาคม 2561
   30 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงยาย ครั้งที่ 4/2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  52. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่1/2562 ระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงานเทศบาล  29 ตุลาคม 2561
   29 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่1/2562 ระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  53. ร่วมเดินขบวนงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) เชียงรายเกมส์  29 ตุลาคม 2561
   28 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมเดินขบวนงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) เชียงรายเกมส์

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  54. งานรัก(ษ์)สุดเขตประเทศไทย@ผาไดเวียงแก่น  14 กุมภาพันธ์ 2561
   14 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับอำเภอเวียงแก่นจัดงานรัก(ษ์)สุดเขตประเทศไทย@ผาไดเวียงแก่นขึ้น ณ สวนสาธารณะแก่งผาได บ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  55. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย   26 ตุลาคม 2561
   26 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  56. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเทศบาลตำบลม่วงยาย   25 ตุลาคม 2561
   เทศบาลตำบลม่วงยายจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  57. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานแผน ระดับอำเภอเวียงแก่น  25 ตุลาคม 2561
   25 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานแผน ระดับอำเภอเวียงแก่นเพื่่อหารือข้อราชการในการพัฒนาพื้นที่ของอำเภอเวียงแก่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  58. ประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2561  25 ตุลาคม 2561
   24-25 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับประชาชนหมู่บ้าน บ้านห้วยลึกจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีไหลเรือไฟซึ่งจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภายในงานมีกิจกรรม บูชาเรือไฟบก การแสดงวัฒนธรรม การขับทุ้ม บูชาเรือไฟน้ำ ปล่อยโคมไฟ จุดบั้งไฟดอก ปล่อยเรือไฟ และกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย ณ จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  59. 23 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  23 ตุลาคม 2561
   

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  60. รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลม่วงยายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560  27 มิถุนายน 2561
   

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  61. 7 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดยจังหวัดเชียงราย และให้ความรู้การติดตามข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานเทศบาลทางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน  7 พฤศจิกายน 2560
   7 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลม่วงยายกับบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดยจังหวัดเชียงราย และให้ความรู้การติดตามข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานเทศบาลทางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลม่วงยาย และประชาชนสามารถเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  62. อบรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5 กันยายน 2560
   เทศบาลตำบลม่วงยายจัดอบรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  63. กิจกรรมทำบุญสัญจร  5 กันยายน 2560
   เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงแก่น สภาวัฒนธรรมตำบลม่วงยายจัดกิจกรรมทำบุญสัญจรในเขตตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  64. ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560  11 กรกฎาคม 2560
   เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับผู้นำชุมชน ประธานชมรมผู้สูงอายุ สภาวัฒนธรรมตำบล/ อำเภอ โรงเรียนในเขตบริการ จัดกิจกรรม
  แห่เทียนพรรษา ตามโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดยาย ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  65. โครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี 2560  1 กรกฎาคม 2560
   19-26 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการเทศบลพบประชาชนประจำปีงบประมาณ 2559 


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  66. กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2560) ประจำปี 2560  26 มิถุนายน 2560
   เทศบาลตำบลม่วงยาย จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2560 ) ประจำปี 2560 ขึ้นเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  67. โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมสัมพันธ์  19 มกราคม 2559
   วันที่ 29 ธันวาคม 2558  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานท้องถิ่น  และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมสัมพันธ์  ณ  อ่างเก็บน้ำวอง  บ้านยายเหนือ 

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  68. โครงการสร้างฝายชลอน้ำ ประจำปี 2558  19 มกราคม 2559
   วันที่ 29 ธันวาคม 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับประชาชนบ้านม่วง ตำบลม่วงยาย  ได้ร่วมกันสร้างฝายชลอน้ำ  ณ สะพานแม่น้ำงาว หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  69. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน-ประชาชน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลม่วงยาย-หล่ายงาว  19 มกราคม 2559
   วันที่ 25 ธันวาคม 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน-ประชาชน  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลม่วงยาย-หล่ายงาว  ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยลึก

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  70. เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันพ่อแห่งชาติ  19 มกราคม 2559
   วันที่ 5 ธันวาคม 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเวียงแก่น  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันพ่อแห่งชาติ  ณ ลานที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  71. กิจกรรมงานลอยกระทงประจำปี 2558  5 ธันวาคม 2558
   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2558  ณ สะพานน้ำงาว  บ้านม่วง-บ้านหล่ายงาว

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  72. มอบผ้าห่มกันหนาว ประจำปี 2558  5 ธันวาคม 2558
   วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกันศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงรายได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในเขตตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  73. การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ประจำปี 2558  5 ธันวาคม 2558
   เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี 2558

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  74. พ่นหมอกควันบ้านไทยสามัคคี  18 ตุลาคม 2558
   วันที่ 12 ตุลาคม 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับโรงพยาบาลเวียงแก่น  ได้ทำการพ่นหมอกวันบ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงยาย  เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  75. ได้รับการสนับสนุนหมูหลุม  18 ตุลาคม 2558
   วันที่ 7 ตุลาคม 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายได้รับการสนับสนุนหมูหลุมจากศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงราย จำนวน 20 ตัว  เพื่อแจกให้กับชาวบ้านในเขตตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  76. โรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลม่วงยาย  18 ตุลาคม 2558
   วันที่ 6 ตุลาคม 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมเปิดภาคเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพตำบลม่วงยาย ณ อาคารสุขภาวะชุมชนอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  77. แหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง  5 สิงหาคม 2558
   เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการแหล่งเรียนรู้ วิถึชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณแปลงสาธิต (หลังสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย)

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  78. ประเพณีถวายเทียนพรรษา  5 สิงหาคม 2558
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2558   เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับประชาชนในเขตตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558  ณ วัดบ้านหลู้  เพ่ื่อส่่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียบประเพณีที่สืบต่อกันนมายาวนาน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  79. เวทีแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวและจัดทำแผนครอบครัว  18 มิถุนายน 2558
   ศูนย์ประสานงานพัฒนาสังคมตำบลม่วงยาย  ร่วมกับเทศบาลตำบลม่วงยายจัดเวทีแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวและจัดทำแผนครอบครัว  เพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของตำบลม่วงยายให้กับชุมชนและลดอัตราการเกิดความรุนแรงในครอบครัว

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  80. เปิดป้ายศูนย์ประสานงานพัฒนาสังคมตำบลม่วงยาย  18 มิถุนายน 2558
  ด้วยตำบลม่วงยายเป็นตำบลนำร่องในการตั้งศูนย์ประสานงานพัฒนาสังคม  คณะทำงานศูนย์ประสานงานพัฒนาสังคมตำบลม่วงยายจึงได้ทำพิธีเปิดป้านศูนย์ประสานงานพัฒนาสังคมตำบลม่วงยาย  ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  81. การให้ทุนยังชีพ  18 มิถุนายน 2558
  เทศบาลตำบลม่วงยาย  ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10  และศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงราย  ได้มอบทุนยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  82. โรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลม่วงยาย  18 มิถุนายน 2558
   เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแก่นได้ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สู่งวัยใส่ใจสุขภาพตำบลม่วงยาย  ณ อาคารศูนย์สุขภาวะอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  83. พิธีบุญปางแปด ประจำปี 2558  28 พฤษภาคม 2558
           

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  84. พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการเวียงแก่นร่วมใจสร้างบ้านเทิดไท้ฯ  20 พฤษภาคม 2558
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2558  เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย  กิ่งกาชาดอำเภอเวียงแก่น  กองร้อยทหารพรานที่ 3104 หน่วยเฉพาะกิยกรมทหารพรานที่ 31  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น  หน่วยราชการ  เทศบาลตำบลม่วงยาย  ตลอดจนภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น  ได้ร่วมกันดำเนินการสร้างบ้าน  ผู้ยากไร้ตามโครงการเวียงแก่นร่วมใจสร้างบ้านเทิดไท้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา  5 รอบ 

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  85. กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558  17 เมษายน 2558
   วันที่ 15 เมษายน 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายได้เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุบ้านม่วง ณ วัดบ้านม่วง  

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  86. กิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อทิพย์ ประจำปี 2558  17 เมษายน 2558
   วันที่ 15 เมษายน 2558  วัดบ้านยายร่วมกับเทศบาลตำบลม่วงยายและสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงแก่น  ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์  ณ วัดบ้านยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  87. โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558  17 เมษายน 2558
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 (ศึกษาดูงานการบูรณาการเพื่อค้นหานวัตกรรมการพัฒนาเมืองเชื่อมโยงและขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมพื้นที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน)  โดยวันที่ 27 มีนาคม 2558 จัดอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย  และระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2558  ศึกษาดูงานจังหวัดลำพูน  และจังหวัดตาก  เพื่อให้้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าทีฝ่ายปกครอง และพนักงานเทศบาลมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการค้าชายแดน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  88. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี (การสานกระเป๋าจากเส้นสานพลาสติก)  1 เมษายน 2558
   ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี (การสานกระเป๋าจากเส้นสานพลาสติก)  ณ อาคารสุขภาวะชุมชนอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  89. โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ตำบลม่วงยาย  1 เมษายน 2558
   วันที่ 22 มีนาคม 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ตำบลม่วงยาย  ณ สนามโรงเรียนบ้านม่วงยาย  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยรักการออกกำลังกาย  และเล่นกีฬา

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  90. โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2558  26 มีนาคม 2558
   ระหว่างวันที่ 12 - 19 มีนาคม 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2558  จำนวน 10 หมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ ให้เทศบาลวางแผนพัฒนาได้อย่างตรงตามความต้องการ่ของประชาชน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  91. กีฬา "เวียงแก่นสัมพันธ์เกมส์" ประจำปี 2558  26 กุมภาพันธ์ 2558
   ทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นได้กำหนดจัดแข่งขันกีฬา "เวียงแก่นสัมพันธ์เกมส์" ประจำปี 2558  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  ณ โรงเรียนบ้านม่วงยาย  เพื่อความปรองดองสมานฉันท์  โดยที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่่งขัน  พร้อมกำหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมแข่งขัน  จำนวน 10 กลุ่มสี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  92. งานเทศกาลแห่งความรัก "รักสุดเขตประเทศไทย @ผาได เวียงแก่น เชียงราย"  17 กุมภาพันธ์ 2558
   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558  อำเภอเวียงแก่น  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  และเทศบาลตำบลม่วงยายจัดงานเทศกาลแห่งความรัก  ภายใต้แนวคิด "รักสุดเขตประเทศไทย @ผาได เวียงแก่น เชียงราย  เพื่อส่งเสริมความรักในสถาบันครอบครัว  และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเวียงแก่น  โดยมีกิจกรรมต่างๆ  ประกอบด้วยการจดทะเบียนสมรส  การล่องเรือรักกลางแม่น้ำโขงสุดเขตชายแดนไทย  การประกวดดนตรีโฟร์คซองบทเพลงแห่งรัก  ประกวดคู่รักหวานชื่น  การประกวดภาพถ่ายแก่งผาได  และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  93. การรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2558  17 กุมภาพันธ์ 2558
   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 13.00 น. อำเภอเวียงแก่นจัดกิจกรรมรณรงค์้ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2558  โดยดำเนินการฝึกอบรมกำลังประชาชน  ชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  การสาธิกการควบคุมไฟป่าและภัยธรรมชาติอื่นๆ  

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  94. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการแข่งขันปั่นจักรยานเพืื่่อสุขภาพ  17 กุมภาพันธ์ 2558
   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558  เทศบาลตำบลตำบลม่วงยายได้ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการแข่งขันปั๋นจักรยานเพื่อสุขภาพ  เส้นทางจากเทศบาลตำบลม่วงยายถึงสวนสาธารณะแก่งผาได  ระยะทาง 13 กิโลเมตร  โดยแบ่งเป็นรุ่นจักรยานธรรมดา  รุ่นจักรยานเสือภูเขาชาย  และรุ่นจักรยานเสื่อภูเขาหญิง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  95. งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558  14 มกราคม 2558
   วันที่ 10 มกราคม 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558  ณ อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชนอำเภอเวียงแก่น ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน 4 โรงเรียน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย์  และมีฐานกิจกรรมต่างๆ  เช่น  ระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์,  เกมส์ตอบคำถาม, วาดภาพระบายสี  เป็นต้น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  96. โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558  12 มกราคม 2558
   วันที่ 30 ธันวาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558  ณ สวนสาธารณะแก่งผาได  โดยผู้บริหาร สมาิชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  97. โครงการประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2557  22 ธันวาคม 2557
   วันที่ 22 ธันวาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2557  ณ บ้านไทยสมบูรณ์  ซึ่งประกอบด้วยประชาชนชนเผ่าม้งบ้านไทยสามัคคี บ้านไทยเจริญ บ้านไทยสมบูรณ์  และชนเผ่าม้งทั่วทั้งอำเภอเวียงแก่น  ร่วมศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงานให้คงอยู่สืบไป

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  98. การดำเนินงานแจกผ้าห่มกันหนาว ประจำปีงบประมาณ 2558  22 ธันวาคม 2557
   วันที่ 22 ธันวาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการแจกผ้าห่มกันหนาว ประจำปีงบประมาณ 2558  เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลม่วงยายทุก  จำนวน 400 ผืน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  99. การฉีดวัคซีนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2558  22 ธันวาคม 2557
   ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย  เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ 2558

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  100. การซ่อมแซมเครื่องหมายจราจรในเส้นทางห้วยลึก-ผาได  22 ธันวาคม 2557
   วันที่ 18 ธันวาคม 2557  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมเครื่องหมายจราจรในเส้นทางห้วยลึก-ผาได  เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศการปีใหม่

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  101. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและแำก้ไขปัญหาหมอกควัน ปี 2558  22 ธันวาคม 2557
  วันที่ 13 ธันวาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ร่วมกับอาสาสมัคร อปพร. และประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ 1  ได้ดำเนินการทำแนวกันไฟบริเวณป่าชุมชนหมู่บ้านหลู้  จำนวน 2 จุด  เพื่อป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2558

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  102. โครงการอนุรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2558 (กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ)  15 ธันวาคม 2557
  วันที่ 13 ธันวาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3213  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2  ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2558  กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ (Check Dam) ณ บ้านห้วยจ้อ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  103. โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557  8 ธันวาคม 2557
   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับเทศบาลตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลท่าข้าม  และองค์การบริหารส่วนตำบลปอ  ได้จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ระหว่างองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558  ณ สนามโรงเรียนบ้านม่วงยาย  เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและเพื่อให้สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  และเพื่อเป็ฯการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ทำให้เกิดความสมัึครสมานสามัคคีในระหว่างองค์กรและชุมชน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  104. โครงการแ้ก้ไขความยากจนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางโครงการแผ่นดินธรรมแ่ผ่นดินทอง  5 ธันวาคม 2557
   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการโครงการแก้ไขความยากจนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  เพื่ื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนด้วยการเปิดโอกาสให้คนจนหรือผู้ที่มีปัญหามาชึ้นทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  บ้านหลู้  หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  105. การดำเนินงานตามโครงการ "เวียงแก่นเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"  17 พฤศจิกายน 2557
   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินงานตามโครงการ "เวียงแก่นเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  106. ประเพณีลอยประทงประจำปี 2557  7 พฤศจิกายน 2557
   วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557  ณ จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  107. เปิดป้ายศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลม่วงยาย  4 พฤศจิกายน 2557
   วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย  ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย  และข้าราชการพนักงานสำนักปลัดเทศบาล  ได้ทำพิธีเปิดป้ายศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลม่วงยาย  เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556  เทศบาลตำบลม่วงยายจึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการประชาชนตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  108. เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประำจำปี 2557  26 ตุลาคม 2557
   วันที่ 23 ตุลาคม 2557  เวลา 08.00 น.  ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลม่วงยายร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2557  ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  109. ชมรมผู้สูงอายุตำบลม่วงยายร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  26 ตุลาคม 2557
   วันที่ 15 ตุลาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลม่วงยายร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  110. การตรวจติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  17 ตุลาคม 2557
  วันที่ 16 ตุลาคม 2557  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะได้ออกตรวจติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเวียงแ่ก่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย  และได้เดินทางไปชมสวนสาธารณะแก่งผาได  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  111. ประชุมผู้บริหาร ประธานสภาฯ ปลัดและหัวหน้าส่วน อปท.อ.เวียงแก่น  14 ตุลาคม 2557
   วันที่ 13 ตุลาคม 2557  เวลา 13.30 น.  สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเวียงแก่น  ได้กำหนดประชุมผู้บริหาร ประธานสภาฯ ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ อปท.อ.เวียงแก่น  ประจำเดือนตุลาคม 2557  เพื่อปรึกษาหารือและทบทวนข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับ อปท.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  112. งานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2557  10 ตุลาคม 2557
   วันที่ 9 ตุลาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมบูรณาการกับคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยลึก  ดำเนินกิจกรรมโครงการประเพณีไหลเรือไฟ  ของชาวชุมชนกลุ่มเครือข่ายลุ่มแม่น้ำโขง  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี  ซึ่งจะมีกิจกรรมเกี่ยวข้องรวมอยู่้ด้วย  อาทิเช่น  การบูชาเรือไฟ  การจุดบั้งไฟดอก  การแข่งขันเรือพาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  113. งานมหกรรมสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี 2557  5 ตุลาคม 2557
   วันที่ 30 กันยายน 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายจัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี 2557  ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  114. โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2557  18 กันยายน 2557
   วันที่ 10 กันยายน 2557  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย  ไ้ด้ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพื้ชน้ำมันอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  115. โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2557  18 กันยายน 2557
   วันที่ 10 กันยายน 2557  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยายได้เดินทางไปศึกษาดูงานด่านศุลการกรแม่สาย  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  116. โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2557  18 กันยายน 2557
   วันที่ 9 กันยายน 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลาการประจำปี 2557  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร สมาิชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศาบาลตำบลม่วงยาย  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  117. ซุ้มนิทรรศการและพิธีเปิดเทศกาลงานส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2557  3 กันยายน 2557

  ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 กันยายน 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดซุ้มนิทรรศการเทศกาลงานส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น  ณ ลานหน้าสนามอำเภอเวียงแก่น  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  118. ขบวนแห่เทศกาลงานส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2557  3 กันยายน 2557
  วันที่ 30 สิงหาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ร่วมขบวนแห่เทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่นประจำปี 2557  เพื่อส่งเสริมผลิตผลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น  โดยเริ่มขบวนจากหน้าโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมถึงลานหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  119. อบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงยาย  3 กันยายน 2557
  ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดอบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงยาย  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย  เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลม่วงยายให้รู้ระเบียบและบทบาทหน้าที่ของตนเอง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  120. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี  15 สิงหาคม 2557
  วันที่ 6 สิงหาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี (อบรมอาชีพการทำไข่เค็มดองและไข่เค็มสมุนไพร)  ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย  จำนวน 60 คน  เพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ  ของชุมชนได้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  121. โครงการสำรวจข้อมูลและการจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว  15 สิงหาคม 2557
  วันที่ 2 สิงหาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลม่วงยาย  ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลและการจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว  เพื่อให้ครอบครัวเลี้ยงเดียวในตำบลม่วงยายมีคุณภาพที่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  122. โครงการดูแลสุขภาพเด็กเบื้องต้นสำหรับเด็ก  15 สิงหาคม 2557
  วันที่ 8 สิงหาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายดำเนินการโครงการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสมบูรณ์  ณ ห้องประชุมบ้านไทยสมบูรณ์  เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสมบูรณ์ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กเบื้องต้นสำหรับเด็ก

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  123. การตรวจรับการประเมินจาก สมศ. ประจำปี 2557  15 สิงหาคม 2557
  ระหว่างวันที่  15 สิงหาคม  - 21 สิงหาคม 2557  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลม่วงยาย  จำนวน 8 ศูนย์  รับการประเมินจาก สมศ.

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  124. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม ปลูกป่าชุมชน  14 สิงหาคม 2557
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม ปลูกป่าชุมชน  โดยร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลม่วงยายและคณะกรรมการหมู่บ้านยายใต้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  125. พิธีบวชป่าและปลูกต้นไม้  14 สิงหาคม 2557
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายเข้าร่วมกิจกรรม พิธีบวชป่าและปลูกต้นไม้  ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านยายเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงยาย เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  126. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านเด็กและเยาวชน  14 สิงหาคม 2557
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านเด็กและเยาวชนระหว่างพื้นที่ต้นแบบ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  และพื้นที่ดำเนินการขยายผลตำบลม่วงยาย 

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  127. โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  14 สิงหาคม 2557
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมส่งเสริมการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำวอง หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  128. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ  14 สิงหาคม 2557
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ (กิจกรรมผู้สูงอายุไทยใส่ใจสุขภาพ" บูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลม่วงยายของ กสท.ตำบลม่วงยาย  ณ ศูนย์อาคารสุขภาวะชุมชนอำเภอเวียงแก่น  เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  129. โครงการเตรียมความพร้อมประชาชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  16 กรกฎาคม 2557
  ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 11 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลม่วยายได้ดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมประชาชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เรียนภาษาอังกฤษ) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้นำชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  130. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี (งานวันเข้าพรรษา)  16 กรกฎาคม 2557
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเข้าพรรษา โดยแห่เทียนเข้าพรรษาถวาย ณ วัดห้วยลึก เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร พนักงานร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  131. ซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย  16 กรกฎาคม 2557
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายได้ซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ทั้งนี้ได้ทำข้อตกลง MOU เรื่องการระงับอัคคีภัยร่วมกันระหว่าง ทต.ม่วงยาย, ทต.หล่ายงาว, ทต.ท่าข้าม และ อบต.ปอ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 135 คน ประกอบด้วย อปพร. และผู้ำนำชุมชน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  132. โครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพ  9 กรกฎาคม 2557
  วันที่ 30 มิถุนายน 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดโครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพ  กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าสุด  ณ เทศบาลตำบลท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย  เพื่อหาเทคโนโลยีการกำจัดขยะที่เหมาะสมและลดปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  133. การแข่งขันกีฬาปรองดองสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557  30 มิถุนายน 2557
  วันที่ 28 มิถุนายน 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาปรองดองสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านม่วงยาย โดยมีหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้านเข้าร่วมการแข่งขัน  และหน่วยงานต่างๆ  ในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายรวมถึงการได้พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนได้เห็นความสำคัญในการออกกำลังกายเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  เกิดความสมานฉันท์อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  134. การจัดเวทีเสวนาระดับตำบล  27 มิถุนายน 2557
  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  ได้กำหนดการจัดเวทีเสวนาระดับตำบลม่วงยาย  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557  เวลา 09.00 น.  ณ ศูนย์สุขภาวะชุมชนอำเภอเวียงแก่น  เพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชนในเขตตำบลม่วงยาย  ค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูป  โดยมีตัวแทนเข้าร่วมเสวนา 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน 

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  135. โครงการพัฒนาการดำเนินงาน ศพด (การอบรมผลิตสื่อ นวัตกรรม และการศึกษาดูงาน)  29 เมษายน 2557
  ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน2557 เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดโครงการพัฒนาการดำเนินงาน ศพด. (การอบรมผลิตสื่อ นวัตกรรม และการศึกษาดูงาน) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  136. กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2557  29 เมษายน 2557
  วันที่ 18 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนในเขตอำเภอเวียงแก่น ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงแก่น ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  137. กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและสรงน้ำหลวงพ่อทิพย์ ประจำปี 2557  29 เมษายน 2557
  วันที่ 15 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวตัวแทนผู้สูงอายุตำบลม่วงยาย ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย และได้เดินแห่ขบวนไปวัดยายเพื่อทำพิธีสรงน้ำหลวงพ่อทิพ์ย์ ตามประเพณีที่จัดเป็นประจำทุกปี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  138. โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2557  1 เมษายน 2557
  วันที่ 28 มีนาคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2557 ณ อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชนอำเภอเวียงแก่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ดูแลเด็ก เด็ก และผู้ปกครอง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  139. โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ศพด. เกี่ยวกับโรคติดต่อสำหรับเด็กและโภชนาการสำหรับเด็ก  1 เมษายน 2557
  เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ศพด. เกี่ยวกับโรคติดต่อสำหรับเด็กและโภชนาการสำหรับเด็ก ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2557 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์ เพื่อใ้ห้ผู้ปกครองได้มีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและโภชนาการสำหรับเด็ก สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  140. ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2557  17 มีนาคม 2557
  วันที่ 15 มีนาคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2557 ณ วัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  141. กีฬาสีสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการประชาชนในเขตอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2557  11 กุมภาพันธ์ 2557
  วันที่ 15 มกราคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการประชาชนในเขตอำเภอเวียงแก่น ณ สนามโรงเรียนปอวิทยา ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  142. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี (ปีใหม่ม้ง ปี 2557)  11 กุมภาพันธ์ 2557
  ระหว่างวันที่ 1 - 12 มกราคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับหมู่บ้านชนเผ่าม้ง ได้แก่ บ้านไทยเจริญ บ้านไทยสามัคคี บ้านไทยสมบูรณ์ ในเขตตำบลม่วงยาย ได้จัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่ม้ง ณ บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  143. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี (ปีใหม่ขมุ ปี 2557)  11 กุมภาพันธ์ 2557
  ระหว่างวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับชุมชนบ้านห้วยจ้อได้จัดกิจกรรมปีใหม่ขมุซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนบ้านห้วยจ้อและชนเผ่าขมุ จำนวน 7 หมู่บ้านในเขตอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  144. งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557  13 มกราคม 2557
  วันที่ 11 มกราคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  145. ประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  13 มกราคม 2557
  วันที่ 10 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงแก่น, โรงพยาบาลอำเภอเวียงแก่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในพื้นที่ตำบลม่วงยายร่วมกันปรชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่ตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  146. กีฬาเวียงแก่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 5   19 ธันวาคม 2556
  วันที่ 18 ธันวาคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัันกีฬาเวียงแ่ก่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนปอวิทยา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศเปตอง, รางวัลชนะเลิศแชร์บอลหญิง, รางวัลชนะเลิศตระกร้อชาย, รางวัลชนะเลิศกีฬาพื้นบ้าน และรางวัลรวมชนะเลิศ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  147. การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงยาย  2 ธันวาคม 2556
  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 คณะผู้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคจากจังหวัดเชียงรายมาประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  148. รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  2 ธันวาคม 2556
  ตามประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเวียงแก่นได้ร่วมดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2556

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  149. โครงการมหกรรมสุขภาพตำบลม่วงยาย ประจำปี 2556  4 ตุลาคม 2556
  วันที่ 20 กันยายน 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดโครงการมหกรรมสุขภาพตำบลม่วงยาย ประจำปี 2556 ณ ลานเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและแนวทางการจัดการใหม่ในการจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและงานสุขภาพชุมชนให้มีคุณภาพ และสร้างแรงบันดาลใจ เน้นย้ำอุดมการณ์ทำงานเพื่อชุมชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านระบบบริการด้านระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  150. โครงการปรับปรุงถนนสาย อ่างน้ำวอง - ป่าสัก   26 กันยายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนสาย อ่างน้ำวอง - ป่าสัก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตรหนา 0.1 เมตร งบประมาณ 97,353.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  151. โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าวัด – บ้านทุ่ง บ้านยายเหนือ หมู่ที่2   26 กันยายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนสายหน้าวัด – บ้านทุ่ง บ้านยายเหนือ หมู่ที่2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.10 – 0.25 เมตร งบประมาณ 128,010.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  152. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไทยเจริญ - สระห้วยสระ หมู่ที่8   26 กันยายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไทยเจริญ - สระห้วยสระ หมู่ที่8 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,380.00 เมตรหนา 0.1 เมตร งบประมาณ 128,010.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  153. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเทศบาลตำบลม่วงยาย   26 กันยายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเทศบาลตำบลม่วงยาย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร สูง 4.00 เมตร งบประมาณ 164,000.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  154. โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 2 - ห้วยแก่ง   26 กันยายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนสายซอย 2 - ห้วยแก่ง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตรหนา 0.1 เมตร งบประมาณ 97,353.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  155. โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8   23 กันยายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาเจริญกิจ (โดยนายประเสริฐ วงศ์นภาไพศาล) งบประมาณ 243,000.- บาท ปริมาณงาน วางท่อขนาด 3 นิ้วยาว 900.00 เมตร และท่อขนาด 2 นิ้ว ยาว 950.00 เมตร พร้อมบ่อวาล์ว

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  156. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่9  23 กันยายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่9 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาเจริญกิจ (โดยนายประเสริฐ วงศ์นภาไพศาล) งบประมาณ 243,000.- บาท ปริมาณงาน รางระบายน้ำปากกว้าง 0.60 เมตร ยาว 71.00 เมตร พร้อมฝาราง และรางระบายน้ำปากกว้าง 0.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมฝาราง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  157. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยสมบูรณ์หมู่ที่ 9  23 กันยายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยสมบูรณ์หมู่ที่ 9 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาเจริญกิจ (โดยนายประเสริฐ วงศ์นภาไพศาล) งบประมาณ 420,000.- บาท ปริมาณงาน จุดที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ 1 ข้าง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  158. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยสามัคคีหมู่ 6   23 กันยายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยสามัคคีหมู่ 6 รางระบายน้ำปากกว้าง 1.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาเจริญกิจ (โดยนายประเสริฐ วงศ์นภาไพศาล) งบประมาน 250,000.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  159. โครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าม้งบ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 6  23 กันยายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าม้งบ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.20 เมตร ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.รวมทวีกิจ โดย นายองอาจ รวมจิตร งบประมาณ 411,000.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  160. : ส่งเสริมการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และอ่างเก็บน้ำสาธารณะในชุมชน   23 กันยายน 2556
  ในวันที่ 6 กันยายน 2556 เทศบาลตำบลม่วงยาย โดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการน้อมนำการดำรงชีพตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง จึงพิจารณาแผนงานกิจกรรมในการส่งเสริมการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และอ่างเก็บน้ำสาธารณะ เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์น้ำ สำหรับให้เป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนในอนาคต รวมถึงสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  161. สำรวจบ้านน่าอยู่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556  23 กันยายน 2556
  วันที่ 5 กันยายน 2556 เทศบาลตำบลม่วงยาย โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีตำบลม่วงยาย ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านน่าอยู่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-9 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  162. พิธีเปิดเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2556  4 กันยายน 2556


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  163. ซุ้มนิทรรศการเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2556  4 กันยายน 2556


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  164. ขบวนแห่เทศบาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2556  4 กันยายน 2556


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  165. วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556  14 สิงหาคม 2556
  วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 น. และเวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลม่วงยายได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  166. มหกรรมการจัดการศึกษา ประจำปี 2556  8 สิงหาคม 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายไ้เข้าร่วมงานมหกรรฒการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเข้าร่วมพิธีมอบโลห์และเกียรติบัตรผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2556 คือนางรุ่งทิพย์ปัญญาเจริญ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  167. ถวายเทียนพรรษา ประจำีปี 2556  8 สิงหาคม 2556
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2556 ณ วัดยาย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  168. แห่เทียนเ้ข้าพรรษา ประจำปี 2556 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงยาย  31 กรกฎาคม 2556
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงยายได้นำเด็กไปถวายเทียนที่วัดม่วงแก้ว เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงวันสำคัญของชาวพุทธและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  169. โครงการอนุรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำริฯ กิจกรรม : ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  30 กรกฎาคม 2556
  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาลตำบลม่วงยาย หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลม่วงยาย และ ประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก จำนวน 200 คน อ่างเก็บน้ำวอง หมู่ 2 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  170. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8  30 กรกฎาคม 2556
  กองช่างเทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมีปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ขยายทางระยะทาง 60.00 เมตร ถมดินคันทาง 20.00 เมตร ใช้งบประมาณทั้งหมด 391,000.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2556

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  171. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสละ หมู่ที่ 2  30 กรกฎาคม 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการจัดทำโครงการและเสนอประสานงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสละ หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ไปยังชลประทานเชียงราย และได้รับการสนับสนุนดำเนินการก่อสร้างโครงการเป็นที่แล้วเสร็จ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  172. โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายโข่งเปา - เวียงเงิน หมู่ที่ 3  20 มิถุนายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายโข่งเปา - เวียงเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เมื่อเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2556 งบประมาณทั้งสิ้น 75,000.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  173. โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายบ้านหลู้-ทุ่งปู่ย่า สายบ้านไทยสมบูรณ์-ทุ่งปู่ย่า  20 มิถุนายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายบ้านหลู้ - ทุ่งปู่ย่า สายบ้านไทยสมบูรณ์ - ทุ่งปู่ย่า เมื่อเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2556 งบประมาณทั้งสิ้น 191,600.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  174. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ห้องประชุม) บ้านยายใต้ หมู่ 5  20 มิถุนายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ห้องประชุม) บ้านยายใต้ หมู่ 5 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  เมื่อเดือนมกราคม - เมษายน 2556 งบประมาณ 662,500.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  175. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง ซอย 11   20 มิถุนายน 2556

  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง ซอย 11 (ต่อเนื่อง) เมื่อเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2556  งบประมาณทั้งสิ้น 69,000.- บาท  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  176. ไหว้พระ 9 วัด สัมผัสวิถีบุญเมืองเก่าจังหวัดน่าน  31 พฤษภาคม 2556

  ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556  ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลม่วงยายร่วมกับเทศบาลตำบลม่วงยายจัดกิจกรรมทัศนศึกษาพาผู้สูงอายุตำบลม่วงยาย จำนวน 40 คน ไปไหว้พระ 9 วัด สัมผัสวิถีบุญเมืองเก่าจังหวัดน่าน  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  177. โครงการค่ายครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด  31 พฤษภาคม 2556
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2556  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลม่วงยายร่วมกับเทศบาลตำบลม่วงยาย จัดกิจกรรมโครงการพาคณะทำงานและกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษา ณ หอฝิ่นอุทยานเชียงแสน  จำนวน 30 คน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  178. การส่งมอบพื้นที่ปลอดภัย  20 พฤษภาคม 2556
  ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ โดยหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 4 รับผิดชอบงานด้านให้ความปลอดภัยจากทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายยังหลงเหลืออยู่ ด้วยการเก็บกู้กวาดล้างทำลาย  ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเก็บกู้และทำลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดพิธีส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้ประโยชน์

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  179. โครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2556  20 พฤษภาคม 2556
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลม่วงยายกำหนดจัดกิจกรรม 5 ส. อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  180. การแข่งขันกีฬาฟุตซอลสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2556  20 พฤษภาคม 2556
  ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 ณ ลานกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  181. การประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต 6 ประจำปี 2556  1 พฤษภาคม 2556
  วันที่ 30 เมษายน 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มโอเวียงแก่นเพื่อการส่งออก  รับการประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต 6 ปี 2556  ซึ่งการประเมินดังกล่าวมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ คณะอนุกรรมการจากภาคีต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายและอำเภอเวียงแก่นเข้าร่วมรับการประเมินอย่างพร้อมเพรียง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  182. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร  26 เมษายน 2556
  วันที่ 22 เมษายน 2556 งานเกษตร สำนักปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ  โดยจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา กรมการข้าว  จำนวน 166 กระสอบ  ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  183. รดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงแก่น  23 เมษายน 2556
  วันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำบลม่วงยาย ได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงแก่น ณ ลานที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  184. รดน้ำดำหัวกำนันตำบลม่วงยาย  23 เมษายน 2556
  วันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 17.00 น. คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำบลม่วงยาย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวกำนันตำบลม่วงยาย ณ หอประชุมบ้านยายใต้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  185. รดน้ำดำหัวผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 35  23 เมษายน 2556
  วันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย พนักงานเทศบาล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลม่วงยาย ได้เดินทางไปรดน้ำดำหัวผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 35 ณ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 35 อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  186. สรงน้ำหลวงพ่อทิพย์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลม่วงยาย  23 เมษายน 2556
  วันที่ 15 เมษายน 2556 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อทิพย์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลม่วงยาย ณ ศูนย์สุขภาวะอำเภอเวียงแก่น เพื่อรักษาขนบธรรมเนียประเพณีอันดีงาม

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  187. โครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีตำบลม่วงยาย ประจำปี 2556  2 เมษายน 2556
  วันที่ 26, 29 มีนาคม 2556  คณะกรรมการประเมินโครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีตำบลม่วงยาย  ได้สุ่มลงพื้นที่หมู่ 1 - 9 เพื่อประเมินผลกิจกรรมประกวดบ้านน่าอยู่ ครั้งที่ 1  เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในครัวเรือน  โดยมีการประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านการป้องกันการเกิดโรคระบาดในชุมชน  และด้านที่ 2 ด้านการจัดการขยะในชุมชน  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  188. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2556 (การผลิตกระเป๋าจากเชือกร่ม)  2 เมษายน 2556

  วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2556  เทศบาลตำบลม่วงยายดำเนินการโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2556 (การผลิตกระเป๋าจากเชือกร่ม) ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย  เพื่อฝึกอาชีพการผลิตกระเป๋าให้สตรีสามารถนำความรู้ที่ได้นำประกอบอาชีพเพื่อรายได้ให้กับครอบครัว  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  189. โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556  28 มีนาคม 2556

  วันที่ 27-29 มีนาคม และวันที่ 1-2 เมษายน 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลม่วงยาย เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการเลี้ยงตามกฎหมายและรักสุนัขให้ถูกวิธี และครอบครองสัตว์เลี้ยงในจำนวนที่พอจะเลี้ยงดูได้  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  190. การฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก  27 มีนาคม 2556
  วันที่ 26 มีนาคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายและส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอเวียงแก่น ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านม่วงและบ้านยายใต้  โดยมีนายสุภักดิ์ เศวตวิษุวัต นายอำเภอเวียงแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งมีวัตถุประสงค์สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  191. วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556  27 มีนาคม 2556
  วันที่ 18 มีนาคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายได้ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  192. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยายเหนือ หมู่ 2  27 มีนาคม 2556

  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยายเหนือ โดยมีปริมาณงานดังนี้

  จุดที่ 1 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 383.50 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทาง

  จุดที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทาง วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 จำนวน 3 จุด รวม 20 ท่อน พร้อมรางระบายน้ำ

  โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2556 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 371,500.00 บาท

       Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  193. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลู้   27 มีนาคม 2556

  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลู้ ซอย 7 และซอย 13 โดยมีปริมาณงานดังนี้

  ซอย 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทาง

  ซอย 13 กว้าง 4.00 เมตร ยาว157.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 628.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทาง และวางท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 5 จุด รวม 28 ท่อน

  โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2556 ใช้งบประมาณทั้งหมด 476,500.00 บาท  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  194. การประชาคมตำบลระดับท้องถิ่น  15 มีนาคม 2556

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดการประชาคมตำบลระดับท้องถิ่น เพื่อว่างแผนการพัฒนาระยะ 5 ปี วางทิศทางโครงการพัฒนาต่างๆ  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  195. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วง หมู่ 3  15 มีนาคม 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วง หมู่ 3 โดยใช้งบประมาณ 519,000.- บาท  โดยมีลักษณะงานขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 213.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,065 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทาง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  196. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 4  15 มีนาคม 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านห้วยลึก หมู่ 4 โดยใช้งบประมาณ 499,000.00 บาท โดยมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  197. ซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 9  15 มีนาคม 2556
  ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2556 กองช่างเทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ทำการซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฏรบนถนนที่เป็นหลุ่มเป็นบ่อ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  198. วันสตรีสากล ประจำปี 2556  15 มีนาคม 2556
  วันที่ 12 มีนาคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายสนับสนุนงบประมาณให้กับแกนนำสตรีตำบลม่วงยาย 125 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มสตรีตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  199. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้พิการ  14 มีนาคม 2556
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการพัฒนาผู้พิการ จำนวน 225 คน ณ อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชน เทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลรับทราบช่องทางการสมัครเข้าทำงาน การอบรมอาชีพ การขออุปกรณ์ช่วยเหลือ และความรู้เกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ  เพื่อจัดตั้งองค์การเครือข่ายของผู้พิการ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  200. โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556  12 มีนาคม 2556

  ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย จำนวน 70 คน  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  201. การฝึกอบรมผู้นำชุมชนต่อต้านยาเสพติด  31 มกราคม 2556
  วันที่ 30 มกราคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดอบรมพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลขนและการฝึกอบรมผู้นำชุมชนต่อต้านยาเสพติด  เพื่อให้ความรู้และแนวคิดทิศทางในการแก้ไขปัญหาสังคมให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตตำบลม่วงยาย จำนวน 100 คน  ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  202. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด  31 มกราคม 2556
  ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับ นพค.35, สนภ.3, นทพ. ได้จัดอบรมเสริมสร้างกระบวนการเข้มแข็งตามแนวชายแดนภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยมี อปพร. และ ชรบ.  จำนวน 60 คน  ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  203. โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว  31 มกราคม 2556
  วันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลม่วงยาย จัดโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว  โดยแจกผ้าห่มให้แก่ราษฎรตำบลม่วงยาย จำนวน 9 หมู่บ้าน  จำนวน 415 ราย ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  204. งานปีใหม่ม้ง ประจำปี 2556  28 มกราคม 2556
  ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้จัดงานปีใหม่ม้ง ประจำปี 2556 ณ บ้านไทยเจริญ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนต่อชุมชน และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  205. งานวันเด็กประจำปี 2556  17 มกราคม 2556
  วันที่ 12 มกราคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลม่วงยาย  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน  รู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  206. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ  17 มกราคม 2556
  วันที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมส่งเสิมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ (สืบชะตาผู้สูงอายุ)  เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้มีขวัญและกำลังใจที่ดี  และเพื่อให้ผู้สูงอายุเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ในชุมชน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  207. งาน "ม่วงยายม่วนใจ๋ ณ แก่งผาได ปี 2555"  27 ธันวาคม 2555
  วันที่ 26 ธันวาคม 2555  เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดงาน "ม่วงยายม่วนใจ๋ ณ แก่งผาได ปี 2555"  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตำบลม่วงยาย  กิจกรรมช่วงกลางวันมีการแข่งขันกีฬาตะกร้อและเปตองระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย  กิจกรรมช่วงกลางคืนมีการแลกของขวัญ การประกาศผลภาพถ่าย และประกาศผลการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  208. งานลอยกระทงประจำปี 2555  30 พฤศจิกายน 2555
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดงานลอยกระทงประจำปี 2555  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น  โดยนายสุภักดิ์  เศวตวิษุวัติ นายอำเภอเวียงแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนแต่ละโรงเรียนในเขตำบลม่วงยาย  การแสดงของกลุ่มแม่บ้านแต่ละหมู่บ้าน  และการเดินโชว์ของนางนพมาศตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  209. ขบวนแห่งานลอยกระทง ประจำปี 2555  30 พฤศจิกายน 2555
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น.  เทศบาลตำบลม่วงยายจัดแห่ขบวนกระทงจากหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยายถึงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น  โดยมีการประกวดขบวนแห่  จำนวน 5 ขบวน  ผลการประกวดดังนี้  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ บ้านหลู่  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านม่วง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านยายเหนือ  รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล  ได้แก่ บ้านห้วยลึกและบ้านยายใต้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  210. การประกวดแข่งขันทำกระทงเล็ก งานลอยกระทงประจำปี 2555  30 พฤศจิกายน 2555
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมแข่งขันทำกระทงเล็ก  ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย  การแข่งขันแบ่งออก 2 ประเภทได้แก่  1.ประเภทนักเรียน  2. ประเภทประชาชนทั่วไป  ผลการประกวดดังนี้  ประเภทนักเรียน  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหลู้ทีม 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหลู้ทีม 2  ประเภทประชาชนทั่วไป  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสิริสกุล  ยาละ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นางแสงเพชร  บุดดี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางดารา รานะเรศ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  211. เทศบาลพบประชาชน-บ้านไทยสมบูรณ์  26 พฤศจิกายน 2555
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น.  เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ณ หอประชุมบ้านไทยสมบูรณ์  เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อประชาชน และเพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  212. เทศบาลพบประชาชน-บ้านไทยเจริญ  26 พฤศจิกายน 2555
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555  เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการเทศบาลพบประจำประชาชน ณ หอประชุมบ้านไทยเจริญ  เพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อประชาชน และเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  213. ต้อนรับคณะสื่อมวลชน ณ แก่งผาได  23 พฤศจิกายน 2555
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมต้อนรับสื่อมวลชน ณ แก่งผาได  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  214. เทศบาลพบประชาชน-บ้านไทยพัฒนา  23 พฤศจิกายน 2555
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ณ ห้องประชุมบ้านไทยพัฒนา เพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อประชาชน  และเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดการพัฒนาท้องถิ่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  215. เทศบาลพบประชาชน-บ้านไทยสามัคคี  23 พฤศจิกายน 2555
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น.  เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ณ หอประชุมบ้านไทยสามัคคี  เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อประชาชน  และเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดการพัฒนาท้องถิ่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  216. เทศบาลพบประชาชน-บ้านห้วยจ้อ  23 พฤศจิกายน 2555
  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555  เวลา 08.30 น.  เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย  เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อประชาชน  และเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดการพัฒนาท้องถิ่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  217. เทศบาลพบประชาชน-บ้านม่วง  23 พฤศจิกายน 2555
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ณ หอประชุมบ้านม่วง  เพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อประชาชน  และเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดการพัฒนาท้องถิ่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  218. เทศบาลพบประชาชน-บ้านหลู้  23 พฤศจิกายน 2555
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555  เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ณ ห้องประชุมบ้านหลู้  เพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อประชาชน  และเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ  และให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดการพัฒนาท้องถิ่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  219. โครงการประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2555  9 พฤศจิกายน 2555
  ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2555 ประชาชนบ้านห้วยลึก หมู่ 4 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและเทศบาลตำบลม่วงยาย จัดโครงการประเพณีไหลเรือไฟ ณ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  220. เทศบาลพบประชาชน-บ้านยายเหนือ  9 พฤศจิกายน 2555
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ณ หอประชุมบ้านยายเหนือ เพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อประชาชน และเพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดการพัฒนาท้องถิ่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  221. เทศบาลพบประชาชน-บ้านยายใต้  9 พฤศจิกายน 2555
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ณ หอประชุมบ้านยายใต้ เพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อประชาชนและเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  222. เทศบาลพบประชาชน-บ้านห้วยลึก  9 พฤศจิกายน 2555

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ณ หอประชุมบ้านห้วยลึก หมู่ 4 เพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อประชาชน  และเพื่อรับทราบปัญหาความต้องแรและให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  223. พิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช ประจำปี 2555  29 ตุลาคม 2555
  วันที่ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 08.00 น.  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช ประจำปี 2555 ณ ลานสนามที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  224. งานเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  29 ตุลาคม 2555
  วันที่ 21 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมงานเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โครงการพัฒนาดอยตุง  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  225. ประเพณีตานก๋วยสลากวัดยาย  19 ตุลาคม 2555

  วันที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. เคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงยาย  ได้เข้าร่วมกิจกรรมตานก๋วยสลากวัดยาย  เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  226. โครงการส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย  19 ตุลาคม 2555

  ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  เทศบาลตำบลม่วงยายจัดกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน ณ สนามโรงเรียนบ้านม่วงยาย  เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีในชุมชน  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  227. เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมบริจาคโลหิต  11 ตุลาคม 2555
  วันที่ 11 ตุลาคม 2555  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเวียงแก่น  ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  228. กิจกรรมและนิทรรศการในงานมหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลม่วงยาย ประจำปี 2555  5 ตุลาคม 2555
  วันที่ 27 กันยายน 2555  เทศบาลตำบลม่วงยาย จัดโครงการมหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลม่วงยาย ประจำปี 2555  ซึ่งมีกิจกรรมและนิทรรศการดังนี้ 1.การนวดแผนไทย 2.สมุนไพรพื้นบ้าน 3.ผักผลไม้ตามธาตุเกิด 4. การตรวจสุขภาพเบื้องต้น 5.การตรวจสุขภาพฟัน 6.อาหารประจำชนเผ่า

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  229. โครงการมหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลม่วงยาย ประจำปี 2555  5 ตุลาคม 2555
  วันที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 07.00 - 12.00 น.  เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการมหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลม่วงยาย ประจำปี 2555  ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานสุขภาพชุมชนและบรการปฐมภูมิด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและระบบการจัดการใหม่ๆ  ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและแนวทางการจัดการใหม่ในการจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและงานสุขภาพชุมชนให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  230. กิจกรรมการแสดงในมหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลม่วงยาย  2 ตุลาคม 2555

  วันที่ 27 กันยายน 2555 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดมหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลม่วงยาย  โดยมีกิจกรรมดังนี้

  1.การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงยาย

  2.การแสดงแคนม้งของนักเรียนโรงเรียนบ้านหลู้

  3.การแสดงจักรยานล้อเดียวของโรงเรียนบ้านหลู้

  4.การแสดงเต้นฮูลาฮูปของ อสม.ตำบลม่วงยาย

  5.การแสดงเต้นบาสโล๊ฟของบ้านห้วยลึก

  6.การเต้นแอโรบิคของบ้านม่วง

  7.การเสวนากรณีศึกษาโยคะผู้สูงอายุและ รพ.สต.ม่วงยาย  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  231. การแข่งขันตำส้มโองานมหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลม่วงยาย  2 ตุลาคม 2555
  วันที่ 27 กันยายน 2555 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดกิจกรรมการแข่งขันตำส้มโอเพื่อสุขภาพในงานมหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลม่วงยาย  ซึ่งทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมแม่บ้านบ้านยายใต้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  232. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านยายใต้-บ่อขยะ พร้อมปรับเกลี่ย  28 กันยายน 2555
  ระหว่างวันที่ 14 - 21 กันยายน 2555 กองช่าง เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านยายใต้-บ่อขยะ  พร้อมปรับเกลี่ยบ่อขยะ หมู่ที่ 5 ต.ม่วงยาย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 37,500.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  233. การประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  24 กันยายน 2555
  วันที่ 21 กันยายน 2555 เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี 2555 ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  234. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  24 กันยายน 2555
  วันที่ 19 กันยายน 2555 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลม่วงยาย  จำนวน 20 คน  เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  235. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2555  30 สิงหาคม 2555
  วันที่ 28 สิงหาคม 2555 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2555

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  236. ขบวนแห่เทศกาลงานส้มโอประจำปี 2555  30 สิงหาคม 2555
  วันที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น.  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ร่วมกิจกรรมขบวนแห่เทศกาลงานส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2555

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  237. ซุ้มนิทรรศการเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2555  30 สิงหาคม 2555

  ด้วยอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้จัดเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2555 เทศบาลตำบลม่วงยายได้ร่วมกิจกรรมโดยจัดซุ้มนิทรรศการผลงานของเทศบาลตำบลม่วงยายภายในงานดังกล่าว  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  238. ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี 2555  24 สิงหาคม 2555
  วันที่ 4 สิงหาคม 2555  นางสาวเอมอร  อินเทพ  ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กบ้านไทยพัฒนา  สังกัดเทศบาลตำบลม่วงยาย  ผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำเปี 2555  เข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร  งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นประจำปี 2555  ณ ห้องรอยัลจูบิลี่  ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  239. เตรียมต้อนรับเทศกาลงานส้มโอ  24 สิงหาคม 2555

  ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2555  กองช่างเทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการทำความสะอาดสะพาน  ซ่อมแซมถนน  ตัดหญ้าสองข้างทางถนนในเขตเทศบาลตำบลม่วงยาย  เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและเตรียมต้อนรับเทศกาลงานส้มโอประจำปี 2555  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  240. ซ่อมแซมถนนสายบ้านหล่ายงาว - บ้านห้วยลึก  24 สิงหาคม 2555
  ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2555  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้ร่วมกันซ่อมแซมถนนสายบ้านหล่ายงาว - บ้านห้วยลึก  เพื่อแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชนที่สัญจรมา

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  241. โครงการก่อสร้างโรงอาหารเทศบาลตำบลม่วงยาย  17 สิงหาคม 2555
  พนักงานกองช่างเทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินก่อสร้างอาคารโรงอาหารเทศบาลตำบลม่วงยาย  โดยได้รับการสนับสนุนบงบประมาณค่าวัสดุจากวิทยาลัยเวียงเชียงรุ้ง 36,200.- บาท  และเทศบาลตำบลม่วงยายสมทบ 40,000.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  242. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลม่วงยาย  17 สิงหาคม 2555

  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะและรถบรรทุกน้ำของเทศบาลตำบลม่วงยาย  ขนาดกว้าว 10.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร  สูง 4.00 เมตร  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  243. โครงการขุดร่องระบายน้ำภายในตำบลม่วงยาย  17 สิงหาคม 2555
  กองช่างเทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการโครงการขุดร่องระบายน้ำภายในตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  244. เทศบาลตำบลม่วงยายสัญจร ครั้งที่ 1 วัดบ้านหลู้  17 สิงหาคม 2555
  วันที่ 17 สิงหาคม 2555 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลม่วงยาย   ได้จัดกิจกรรมทำบุญสัญจรทุกวันพระ 15 ค่ำ โดยครั้งที่ 1 ณ วัดบ้านหลู่

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  245. บายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักวิชาการศึกษา  17 สิงหาคม 2555
  วันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงต้อนรับพนักงานเทศบาล  ได้แก่  นางสาวธิตินันท์  ตาดำนิล  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  ซึ่งย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  246. การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555  16 สิงหาคม 2555

  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555  อำเภอเวียงแก่น จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  เทศบาลตำบลม่วงยายนำโดยนายเกษม  อินเทพ  นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย  และพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยายได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  247. ศพด.ทต.ม่วงยายจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  15 สิงหาคม 2555
  วันที่ 6 สิงหาคม 2555  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านม่วง ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น  เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมวันสำคัญของคนไทยและเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  248. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว  15 สิงหาคม 2555
  วันที่ 10 สิงหาคม 2555 เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับโรงเรียนบ้านม่วงยาย ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย ตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสถานที่ทำงาน และพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ทำงานมีความร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  249. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2555  10 สิงหาคม 2555

  วันที่ 1 สิงหาคม 2555  เทศบาลตำบลม่วงยาย  สภาวัฒนธรรมตำบลม่วงยาย  ชมรมผู้สูงอายุตำบลม่วงยาย  โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย  ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย จำนวน 9 หมู่บ้าน และ 1 หมู่บ้านบริวาร  ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2555  โดยนำเทียนพรรษาถวาย ณ วัดบ้านหลู้  ตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

     Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  250. โครงการการขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)   10 สิงหาคม 2555
  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมจัดโครงการโครงการการขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ภารกิจพัฒนานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2555 เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลม่วงยาย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดี เพื่อต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลเวียงแ่ก่นเป็นผู้ให้ความรู้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  251. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  31 กรกฎาคม 2555
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2555  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับศูนย์ครอบครัวในชุมชนตำบลม่วงยาย  จัดทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนชาย-หญิง  จำนวน 40คนเข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อให้ความรู้ในเรื่องราวการวางตัวกับเพศตรงข้าม  และยับยั้งชั่งใจไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  อีกทั้งเปลี่ยนแปลงทัศนคติในเรื่องของความรักจากคนรอบข้างและการรักตนเอง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  252. โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ  31 กรกฎาคม 2555
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2555  เทศบาลตำบลม่วงยายจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตตำบลม่วงยาย  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตตำบลม่วงยายให้มีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างยั่งยืนต่อไป

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  253. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้พิการ  31 กรกฎาคม 2555

  วันที่ 25 กรกฎาคม 2555  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับโรงพยาบาลเวียงแก่น  จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผู้พิการ  เพื่อเป็นการพัฒนาผู้พิการด้านเครือข่ายระบบอาสาสมัครและการดำเนินชีวิตให้ผู้พิการได้รับการดูแลด้านสุขภาพและด้านการบริการอย่างทั่วถึง  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  254. โครงการพื้นที่สร้างสรรค์/พื้นที่อันตรายต่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน  31 กรกฎาคม 2555
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลม่วงยาย  จัดทำกิจกรรมการสำรวจพื้นที่สร้างสรรค์/พื้นที่อันตรายต่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน  โดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาครอบครัวมีหน้าที่ในการประสานงานและรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  255. โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2555  17 กรกฎาคม 2555
  ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2555 เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2555 โดยนำผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานท้องถิ่น และพนักงานจ้าง รวมจำนวน 70 คน เข้าอบรม ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ห้วยซ์้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  256. กิจกรรมรณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลาย  9 กรกฎาคม 2555
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงยายจัดกิจกรรมรณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้เด็กได้รู้วิธีการป้องกันและรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากการเป็นโรคไข้เลือดออก

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  257. การมอบเครื่องมือโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  4 กรกฎาคม 2555
  วันที่ 30 มิถุนายน 2555 นายศักดิ์สิทธิ์ แสงกลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้มอบเครื่องมือช่างประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จำนวน 36 รายการให้แก่นายเกษม อินเทพ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย เพื่อใช้ประโยชน์ในศูนย์เทศบาลตำบลม่วงยายต่อไป

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  258. กิจกรรมอบรมฝายต้นน้ำลำธารเพื่อการฟื้นฟูลุ่มน้ำตามแนวพระราชดำริ  28 มิถุนายน 2555
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดอบรมฝายต้นต้ำลำธารเพื่อการฟื้นฟูลุ่มน้ำตามแนวพระราชดำิริ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูลุ่มน้ำอย่างถูกต้อง โดยนำประชาชนผู้เข้า่ร่วมโครงการไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำิริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  259. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2555  27 มิถุนายน 2555
  วันที่ 26 มิถุนายน 2555 อำเภอเวียงแก่น จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2555 เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วม กระตุ้นปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงมหันตภัยของยาเสพติด ซึ่งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยายได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  260. การมอบทุนประกอบอาชีพ  27 มิถุนายน 2555
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากนายสุภาพ สุขใจดีนัก ขอรับการช่วยเหลือเรื่องทุนประกอบอาชีพ เทศบาลตำบลม่วงยายจึงได้ประสานศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 2 จ.เชียงราย และได้รับการช่วยเหลือโดยมอบทุนประกอบอาชีพให้นายสุภาพ สุขใจดีนัก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย วันที่ 26 มิถุนายน 2555

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  261. กิจกรรมอบรมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  27 มิถุนายน 2555
  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมอบรมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยนำเกษตรกรผู้ปลูกผักในตำบลม่วงยาย จำนวน 10 ราย ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  262. การเลี้ยงผีขุนน้ำ  21 มิถุนายน 2555
  ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมการเลี้ยงผีขุนน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำวอง โดยมีประชาชนเข้าร่วมคือบ้านม่วง, บ้านยายเหนือ, บ้านยายใต้ และบ้านหลู้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  263. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี (การถวายหนังแดง) ประจำปี 2555  19 มิถุนายน 2555
  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลม่วงยายจัดประเพณีถวายหนังแดง การเลี้ยงถวายหนังแดงใช้พื้นที่บ้านหลู้, บ้านยายเหนือ, บ้านม่วง และบ้านยายใต้ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย-หล่ายงาว และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นประจำทุกปี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  264. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  15 มิถุนายน 2555
  กองช่าง เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร สูง 4.00 เมตร ใช้งบประมาณ 161,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยได้เริ่มดำเนินงานจ้างตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม -13 กรกฎาคม 2555

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  265. ศูนย์ซ่อมสร้าง โครงการ Fix It Center  14 มิถุนายน 2555

  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ได้จัดกิจกรรมศูนย์ซ๋อมสร้าง โครงการ Fix It Center  รวม 8 ครั้ง  โดยครั้งที่ 1 ได้จัด ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น  ครั้งที่ 2-3 ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2555 ครั้งที่ 4-5 ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2555 ครั้งที่ 6-7 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2555 ครั้งที่ 8 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555  ซึ่งมีการตรวจเช็คสภาพ - การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ รถอีแต๋น รวมทั้งการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  266. การประชาคมตำบลม่วงยาย  8 มิถุนายน 2555

  วันที่ 7 มิถุนายน 2555  เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดประชุมประชาคมตำบลม่วงยาย  เพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาตำบลม่วงยาย  ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2558  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  267. โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน  18 พฤษภาคม 2555
  วันที่ 15 และ 18 พฤษภาคม 2555 เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับ อสม., กสท. ตำบลม่วงยาย ได้ดำเนินการโครงการคักำจัดขยะเชิงคุณภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีตำบลม่วงยาย ประจำปี 2555 โดยมีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้แต่ละครัวเรือนร่วมคัดแยกขยะ ให้เป็นสัดเป็นส่วน รวมถึงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการของแต่ละหมู่บ้าน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  268. รดน้ำผู้สูงอายุตำบลม่วงยาย  24 เมษายน 2555

  วันที่ 15 เมษายน 2555 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลม่วงยาย ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลม่วงยาย

  เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  269. งานประเพณีมหาสงกรานต์ล้านนา สรงน้ำพระเจ้าตองติ๊บ  24 เมษายน 2555
  วันที่ 15 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับคณะผ้าป่าสามัคคีร่วมสำนึกรักบ้านเกิด และประชาชนในพื้นที่ตำบลม่วงยาย ได้ร่วมจัดงานประเพณีมหาสงกรานต์ล้านนา สรงน้ำพระเจ้าตองติ๊บ ร่วมสุกการะบูชาพระบรมสารีริกกธาตุ โดยมีนายอำเภอเวียงแก่น ร่วมเป็นประธานเปิดพิธี ณ บริเวณวัดยาย หมู่ 2 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรมมีการถวายผ้าป่าสามัคคี และการแสดงพื้นเมืองของประชาชนในพื้นที่

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  270. กิจกรรมรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย  5 เมษายน 2555
  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก จะได้จัดกิจกรรมบริการชุมชน “กิจกรรมบริการรักษาสุขภาพด้วยคลินิกการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในชุมชน” ในวันที่21 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบ้านม่วง ม. 3 ตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือและเข้ารับการรักษาจำนวนมาก

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  271. โครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพ  30 มกราคม 2555

  วันที่ 18-19 มกราคม 2555 เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับแกนนำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หน่วยงานทางการศึกษา ในพื้นที่ตำบลม่วงยายได้ร่วมดำเนินการโครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพ ในวันที่ 18 มกราคม 2555 เป็นการประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการทำงานเบื้องต้น และวันที่ 19 มกราคม 2554 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการขยะในขชุมชน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อนำแบบอย่างที่ดีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตำบลม่วงยาย ต่อไป  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  272. โครงการแจกผ้าห่มต่อสู้ภัยหนาว ปี 2555  10 มกราคม 2555
  ด้วยเทศบาลตำบลม่วงยาย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ของจังหวัดเชียงราย ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาว ดังนั้น เทศบาลตำบลม่วงยายจึงได้จัดหาผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากภัยหนาว โดยได้จัดโครงการดังกล่าวในวันที่ 10 มกราคม 2555 ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  273. กีฬาเวียงแก่นสัมพันธ์ประจำปี 2554  10 มกราคม 2555
  วันที่ 5 มกราคม 2555 อำเภอเวียงแก่นได้จัดการแข่งขันกีฬาเวียงแก่นสัมพันธ์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน โดยมีอำเภอเวียงแก่น สถานีตำรวจภูธรอำเภอเวียงแก่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และชมรมผุ้ประกอบการค้าอำเภอเวียงแก่น ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการแข่งขันกีฬาดังกล่าวได้มีส่วนราชการและเอกชนในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างพร้อมเพรียง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 4 แห่ง ,โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น ,กลุ่มข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงแก่น รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  274. กีฬาบ้านหลู้เกมส์   26 ธันวาคม 2554
  วันที่ 26 ธันวาคม 2554 เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกิจกรรมเปิดงานกีฬาบ้านหลู้เกมส์ ซึ่งเป็นกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลม่วงยาย-หล่ายงาว โดยมีโรงเรียนบ้านหลู้เป็นเจ้าภาพ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  275. บริการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย  26 ธันวาคม 2554

  วันที่ 23 ธันวาคม 2554 เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย โดยบริการรักษากลุ่มโรคที่รักษาได้แก่ กลุ่มอาการโครงสร้างกล้ามเนื้อ กลุ่มโรคระบบทางเดินอาหาร กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคโลหิตระดูสตรี กลุ่มเลือดลม กลุ่มโรคผิวหนัง การดูแลหญิงตั้งครรภ์ และหลังหลังคลอดด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทย และกลุ่มโรคอื่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ตำบลม่วงยายเข้ารับบริการรักษาเป็นอย่างดี  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  276. งาน รับ-ส่ง ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย 14 ธันวาคม 2554  14 ธันวาคม 2554
  วันที่ 7 ธันวาคม 2554 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และ ผู้มีเกียรติทุกคน ได้ร่วมจัดเลี้ยงบายศรีสู่ขวัญ รับ - ส่ง ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  277. ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 14 ธันวาคม 2554  14 ธันวาคม 2554

  วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ เทศบาลตำบลม่วงยาย ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานทุกคน ร่วมกิจกรรมถวายพระพร ณ บริเวณลานหน้า ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  278. อบรมโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมดนตรีพื้นบ้านสะล้อ ซอ ซึง  7 พฤศจิกายน 2554

  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับกลุ่มสะล้อ ซอ ซึง บ้านยายได้จัดอบรมโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมดนตรีพื้นบ้าน (สะล้อ ซอ ซึง)ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อส่งเสริมและสืบสานวงดนตรีพื้นบ้านของท้องถิ่นล้านนา สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ห่างไกลยาเสพติด และให้สมาชิกและประชาชนที่สนใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  279. เทศกาลงานส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น 2554  11 กันยายน 2554
  วันที่ 20-27 สิงหาคม 2554 เทศบาลตำบลม่วงยาย เข้าร่วมงานเทศกาลงานส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น 2554 โดยได้จัดซุ้มนิทรรศการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้เยี่ยมชม รวมถึงได้ตกแต่งรถขบวนต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและแหล่งท่องเที่ยวของตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  280. กิจกรรมสนันสนุนพันธุ์ปลาในครัวเรือน และปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ  15 สิงหาคม 2554
  วันที่ 12 สิงหาคม 2554 เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดเชียงราย ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ตำบลม่วงยาย ร่วมดำเนินกิจกรรม ในโครงการตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ประจำปี 2554 โดยมีกิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลาและปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 500,000 ตัว

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  281. ปลูกต้นไม้และดอกพุทธรักษา บริเวณสวนสาธารณะแก่งก้อนคำ  15 สิงหาคม 2554
  วันที่ 11 สิงหาคม 2554 เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับ โรงเรียน และมวลชน ในพื้นที่ตำบลม่วงยาย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และดอกพุทธรักษา จำนวน 500 ต้น ในโครงการตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ประจำปี 2554 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  282. กิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา เนื่องในวันเข้าพรรษา  19 กรกฎาคม 2554
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เทศบาลตำบลม่วงยาย ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ร่วมกันปลูกต้นดอกพุทธรักษาบริเวณ 2 ข้างทาง เนื่องในวันเข้าพรรษา และเพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณ 2 ข้างทางมีความสวยงาม

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  283. โครงการปรับเกลี่ยถนนพื้นที่การเกษตร ตำบลม่วงยาย  24 มิถุนายน 2554

  เทศบาลตำบลม่วงยาย โดยกองช่าง ดำเนินโครงการปรับเกลี่ยถนนพื้นที่การเกษตร ขนาดกว้าง 3-5 เมตร ยาว 6,450 เมตร งบประมาณ 96,000 บาท ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2554  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  284. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อบ้านไทยสามัคคี   2 มิถุนายน 2554
  เทศบาลตำบลม่วงยาย โดยกองช่าง ได้ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของการดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อบ้านไทยสามัคคี หมู่ 6 ตำบลม่วงยาย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 228 เมตร งบประมาณ 389,000.- บาท โดยดำเนินงานระหว่าง วันที่ 9 เมษายน - 17 มิถุนายน 2554

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  285. ผู้ว่าราชการเยี่ยมสำนักงานและให้แนวคิดการทำงาน  2 มิถุนายน 2554
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสมชัย หทยตันติ พร้อมด้วยนายอำเภอเวียงแก่น นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ และผู้ติดตาม ได้เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งให้แนวคิดการทำงานให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  286. ปรับปรุง ศพด.ทต.ม่วงยาย  24 พฤษภาคม 2554
  เทศบาลตำบลม่วงยาย โดยกองช่าง ดำเนินการปรับปรุง ศพด.เทศบาลตำบลม่วงยาย ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตำบลม่วงยาย งบประมาณ 84,000.- บาท ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2554 - 12 พฤษภาคม 2554

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  287. ซ่อมแซมถนน เดิอน พ.ค. 54  24 พฤษภาคม 2554
  กองช่าง เทศบาลตำบลม่วงยาย ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านม่วง-บ้านหลู้ และสายบ้านม่วง-ห้วยลึก และร่วมสำรวจกับเจ้าหน้าที่จาก อบจ.เชียงราย เพื่อขอสนับสนุนซ่อมแซมประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2554 - 11 พฤษภาคม 2554

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  288. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2554  3 พฤษภาคม 2554
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2554 โดยมีนายอำเภอเวียงแก่น นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ เป็นประธานในการประชุม และมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  289. สำรวจความเสียหายจากภัยแผ่นดินไหว  20 เมษายน 2554

  ตามที่เกิดเหตุแผ่นดินไหววันที่ 24 มีนาคม 2554 ที่มีศูนย์กลางที่ประเทศพม่า ความรุนแรง 7.0 ริกเตอร์ ได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลม่วงยาย มอบให้กองช่างทำการสำรวจความเสียหาย และรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2554  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  290. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สถานีตำรวจ และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  20 เมษายน 2554
  ตามที่สถานีตำรวจอำเภอเวียงแก่น ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 จุด เพื่อบริการประชาชน ดังนั้นจึงให้กองช่าง เทศบาลตำบลม่วงยาย ดำเนินการดังกล่าว  ในวันที่ 8 เมษายน 2554 รวมถึง ได้ทำการสำรวจความเสียหายไฟฟ้าสาธารณะ และดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่เสียหาย ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 11 เมษายน 2554

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  291. ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวแก่งผาได  20 เมษายน 2554
  เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กองช่างได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่แก่งผาได โดยปรับปรุงทางเดินขึ้น-ลง ซ่อมแซมหลังคาศาลาพักผ่อน ติดตั้งปั้มน้ำ ซ่อมแซมโต๊ะพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า รวมถึงตัดหญ้าบริเวณ 2 ข้างทาง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  292. ก่อสร้างรั้วรอบ ศพด. เทศบาลตำบลม่วงยาย  20 เมษายน 2554
  กองช่างได้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการ ศพด.เทศบาลตำบลม่วงยาย ก่อสร้าง ปรับปรุงรั้วรอบบริเวณ ศพด. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการศูนย์ฯ ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  293. สงน้ำพระวันสงกรานต์  18 เมษายน 2554
  วันที่ 15 เมษายน 2554 เนื่องในวันสงกรานต์ เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับ มวลชนในพื้นที่ตำบลม่วงยาย ได้ร่วมกันทำกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และสรงน้ำหลวงพ่อทิพย์ โดยช่วงเช้าจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลม่วงยายบริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย และภาคบ่ายได้ตั้งขบวนแห่หลวงพ่อทิพย์ไปยังวัดยาย เพื่อทำกิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  294. สรรหาเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2554  1 เมษายน 2554
  ตามที่เทศบาลตำบลม่วงยายโดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลม่วงยาย ได้สำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว ของเกษตรกรผู้ทำนา ในพื้นที่เพื่อสรรหาเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแหล่งที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรในการเพาะปลูกนั้น ซึ่งทางเทศบาลได้สรรหาเมล็ดพันธุ์ข้าวจาก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา สังกัดกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวลุล่วงไปเป็นที่เรียบร้อย ในวันที่ 31 มีนาคม 2554

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  295. เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงยาย  24 มีนาคม 2554
  วั้นที่ 24 มีนาคม 2554 เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ทำการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงยาย ตั้งอยู่ หมู่ 5 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอำเภอเวียงแก่น ประเสริฐ จิตต์พลีชีพ เป็นประธานเปิดพิธี ในการนี้ ได้ร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ตั้งองค์ผ้าป่า เพื่อจัดหางบประมาณในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชน และหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  296. งานซ่อมแซม ปรับปรุง กองช่าง เดือนมีนาคม  18 มีนาคม 2554
  เดือนมีนาคม 2554 กองช่าง เทศบาลตำบลม่วงยาย ดำเนินการซ่อมแซม หลังคาโรงพัสดุ สำรวจแนวท่อน้ำบาดาล ซ่อมแซมระบบน้ำแก่งผาได

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  297. งานกองช่าง กุมภาพันธ์ 2554  18 มีนาคม 2554
  กองช่างเทศบาลตำบลม่วงยาย ออกพื้นที่ สำรวจแหล่งน้ำเพื่อรับมือกับภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงสำรวจแนวกับไปและช่วยดับเพลิง ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  298. ปรับปรุงซ่อมแซมประปา  18 มีนาคม 2554
  กองช่าง เทศบาลตำบลม่วงยาย ออกพื้นที่สำรวจ ปรับปรุง ซ่อมแซมประปาเก่า ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  299. วันท้องถิ่นไทย  18 มีนาคม 2554
  เพื่อรำลึกถึงวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัสอนุญาตให้มีการจัดตั้งสุขภิบาลหัวเมืองเป็นครั้งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นร่วมแสดงกตัญญูกตเวทีถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นพลังส่งเสริมให้แก่เหล่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  300. การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  12 กุมภาพันธ์ 2554
  วันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2554 กสท.เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับ กสท.เทศบาลตำบลหล่ายงาว ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ กสท.และเพื่อจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ปี 2554-2556

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  301. สุ่มตรวจแปลงผัก ตามโครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน  8 กุมภาพันธ์ 2554
  วันที่ 3 และ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เทศบาลตำบลม่วงยายโดย นักวิชาการเกษตร ร่วมกับ เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอเวียงแก่น ร่วมกันออกพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างพืชผัก ที่กลุ่มเกษตรกรผุ้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อนำมาตรวจสารพิษตกค้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  302. โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน  31 มกราคม 2554

  วันที่ 28 มกราคม 2554 เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้จัดการอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน ประจำปี 2554 มีวัตถุประสงดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถปรับเป็นระบบการผลิตผักที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

  2. เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด

  3. เพื่อให้ผู้ผลิตได้จำหน่ายผลผลิตตามความต้องการของผู้บริโภค

  4. เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรและผู้บริโภคตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมี

  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านม่วง หมู่ 3 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นเกษตรกรนำร่อง  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  303. วันเด็กแห่งชาติ 2554  11 มกราคม 2554
  วันที่ 8 มกราคม 2554 เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย โดยมีกิจกรรมการแสดง และการเล่นเกมของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งโครงการได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในพื้นที่และหน่วยเอกชน รัฐวิสาหกิจ ต่างๆ ที่สนับสนุนของรางวัล และได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  304. โครงการอบรมกลุ่มอาชีพสตรีตำบลม่วงยาย  

  วันที่ 12-20 ธันวาคม 2553 เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลม่วงยาย ร่วมกันจัดทำโครงการอบรมกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี ในพื้นที่หมู่ที่ 1-9 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยจัดอบรมเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ เช่น การทำขนมก้านบัว การทำน้ำเต้าหู้ การทำพวหรีด เป็นต้น เพื่อให้เกิดเป็นอาชีพเสริมในหมู่บ้านและสร้างความสามัคคีในชุมชน  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  305. โครงการเทศบาลตำบลม่วงยายพบประชาชน ประจำปี 2554  22 ธันวาคม 2553
  วันที่ 12-20 ธันวาคม 2553 เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับโรงพยาบาลเวียงแก่น สถานีอนามัยตำบลม่วงยาย สถานีอนามัยบ้านห้วยลึก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงแก่น ทำกิจกรรมเทศบาลตำบลม่วงยายพบประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน รวมถึงรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ  ที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  306. กีฬาท้องถิ่นเวียงแก่นสัมพันธ์ 2553  24 พฤศจิกายน 2553
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เทศบาลตำบลม่วงยาย เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเวียงแก่นสัมพันธ์ ประจำปี 2553 ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นเข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ เทศบาลตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลปอ และเทศบาลตำบลม่วงยายในฐานะเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและเสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  307. ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553  22 พฤศจิกายน 2553
  วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับกลุ่มพลังมวลชนภาคประชาชน ในพื้นที่ตำบลม่วงยาย ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา ที่ได้ให้ประโยชน์ต่อประชาชนมาตลอด และเพื่อให้เกิดความสมัคสมานสามัคคีในชุมชน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  308. ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า  22 ตุลาคม 2553
  วันที่ 21 ตุลาคม 2553 คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับอำเภอเวียงแก่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ร่วมกิจกรรมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า บริเวณดอยตุง จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  309. มอบทุนส่งเสริมอาชีพ  15 กันยายน 2553
  วันที่ 14 กันยายน 2553 นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย ได้มอบทุนส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ติดเชื้อ HIV ณ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย จำนวน 5,000 บาท ซึ่งทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  310. โครงการเวทีประชาคมโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553/54  15 กันยายน 2553
  วันที่ 13-23 กันยายน 2553 เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น  ได้จัดทำประชาคมโครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร (โครงการประกันรายได้เกษตรกร) ปี 2553/54 ในหมู่ที่ 1-9

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  311. เทศกาลงานส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น  7 กันยายน 2553

  เทศบาลตำบลม่วงยาย เข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2553 ณ ลานหน้าที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ และการจัดริ้วขบวนของแต่ละหน่วยงาน โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการเปิดงาน  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  312. ติดตั้งไฟฟ้า  24 สิงหาคม 2553
  วันที่ 20-25 สิงหาคม 2553 สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับไฟฟ้าอำเภอเวียงแก่น ร่วมกันติดตั้งไฟสปอตร์ไลต์ ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมงานเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  313. ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  24 สิงหาคม 2553
  วันที่ 20-23 สิงหาคม 2553 เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลม่วงยาย ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  314. ซ่อมแซมถนน  24 สิงหาคม 2553
  วันที่ 18-19 สิงหาคม 2553 สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ประสานงานกับทาง อบจ.เชียงราย ในการซ่อมแซมถนนสายบ้านม่วง-ห้วยลึก และบ้านม่วง-หลู้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่สัญจรตามเส้นทางดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  315. ปรับปรุงบริเวณประปาหมู่บ้าน  24 สิงหาคม 2553
  วันที่ 17-18 สิงหาคม 2553 กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ดำเนินการแผ้วถางหญ้าเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประประหมู่บ้าน หมู่ 3 สำหรับเป็นที่กักเก็บน้ำอุปโภคบริโภคต่อไป

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  316. โครงการพ่นหมอกควัน ประจำปี 2553  28 กรกฎาคม 2553

  สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับ อสม.ทุกหมู่บ้าน ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควัน ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 16-25 กรกฎาคม 2553 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลม่วงยาย  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  317. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ปลูกต้นไม้ 77 แสนต้น  23 กรกฎาคม 2553
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลม่วงยาย ทหารพรานและประชาชนในบ้านห้วยลึก ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณแก่งก้อนคำ และแก่งผาได เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ในการนี้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ทำกิจกรรมกันอย่างสมัครสมานสามัคคี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  318. ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  21 กรกฎาคม 2553
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 อำเภอเวียงแก่น ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 4 แห่ง ได้รับเกียรติต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ณ แก่งผาได ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ตามแผนการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนา, แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553 ในการนี้ ทางอำเภอเวียงแก่นได้ประชาสัมพันธ์งานส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2553 ให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  319. โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ  19 กรกฎาคม 2553
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 สำนักประมงจังหวัดเชียงราย ประสานงานโดย กศน. อำเภอเวียงแก่น สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 500,000 ตัว ให้กับอำเภอเวียงแก่น เพื่อกระจายให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่ง เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งได้กำหนดจุดรับมอบพันธุ์ปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำวอง หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีนายอำเภอ เกษตรอำเภอ และตัวแทนของทั้ง 4 อปท. และประชาชนในตำบลม่วงยายขเป็นผู้รับมอบ พันธุ์ปลาจากประมงจังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  320. ประเพณีตานก๋วยสลากน้ำ  14 กรกฎาคม 2553
  วันที่ 13 เดือนกรกฎษคม 2553 เทศบาลตำบลม่วงยาย กำนัน และประชาชนหมู่ที่ 2 3 และ 5 ร่วมกันทำกิจกรรมตามความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น ตานก๋วยสลากน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำวอง ซึ่งมีการประกอบพิธีทางศาสนา ตามความเชื่อว่าจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  321. ตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร ศพด.งวดสุดท้าย  9 กรกฎาคม 2553
  เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงยาย หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  322. ประเมิน กสท.ม่วงยาย 53  18 มิถุนายน 2553
  วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน กสท.อำเภอเวียงแก่น ประกอบด้วย นางนงนุช สถาน น.ส.กฤติยา ปอตา นายวิชิต พันธ์ศรี ว่าที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์ อายุยืน นายศุภชัย หน่อท้าว ได้เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงยาย ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดี และในการนี้คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะการดำเนินงานเพื่อให้ให้คณะกรรมการ กสท. เทศบาลตำบลม่วงยาย มีการพัฒนาและเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อไป

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  323. ขนกล้าไม้  15 มิถุนายน 2553
  วันที่ 11 มิถุนายน 2553 กองช่าง กองการศึกษา พนักงานขับรถขยะ เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้เดินทางรับกล้าไม้ที่ วนอุทยานห้วยทรายมาน เพื่อนำมาดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ 77 แสนต้น บริเวณแก่งก้อนคำ ตำบลม่วงยาย ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2553

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  324. งานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  10 มิถุนายน 2553
  วันที่ 8 มิถุนายน 2553 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร สภา  และพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกันทำพิธีบายศรีสู่ขวัญและจัดงานเลี้ยงส่งนางหนึ่งฤทัย ฟองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งโดน(ย้าย) จากเทศบาลตำบลม่วงยายไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดเชียงใหม่

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  325. ตรวจรับงานจ้าง ศพด.งวดที่ 2  8 มิถุนายน 2553
  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. ประจำงวดที่ 2 ปริมาณงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 90% โดยงวดที่ 2 เป็นเงิน 862,400.00 บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  326. ติดตั้งหม้อแปลง  4 มิถุนายน 2553
  สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย โดยกองช่าง ได้ดำเนินการสำรวจและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบประมาณ 176,874.21 บาท บริเวณแก่งก้อนคำ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เพื่อส่งเสริมให้เป็นสวนสาธารณะและใช้อำนวยความสะดวกให้กับจุดผ่อนปรนแก่งก้อนคำ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  327. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในชุมชน  2 มิถุนายน 2553
  วันที่ 1 มิถุนายน 2553 เทศบาลตำบลม่วงยาย โดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลม่วงยาย ดำเนินโครงการส่งเสริม/สนับสนุนการเลี้ยงปลาในชุมชน โดยสนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกรสำหรับเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ต่อไป ในครั้งนี้ ได้มีการสนับสนุนพันธุ์ปลาทั้งหมด 450,000 ตัว ซึ่งพันธุ์ปลาส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย และอีกส่วนหนึ่งเป็นการสนับสนุนของสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  328. โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ  1 มิถุนายน 2553
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 พนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย ตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย และประชาชนในพ้ืนที่ หมู่ 1และ 9 ประมาณ 150 คน ร่วมกันทำกิจกรรมตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ จำนวน 50,000 กล้า บริเวณอ่างเก็บน้ำห่้วยหลู้ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดการอนุรักษ์ดินและน้ำต่อไป

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  329. ปรับปรุงโรงอาหารเทศบาลตำบลม่วงยาย  1 มิถุนายน 2553
  วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2553 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ร่วมกันปรับปรุงโรงอาหารอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันของพนักงาน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  330. โครงการสนับสนุนการกำจัดศัตรูพืชในไร่ข้าวโพด  20 พฤษภาคม 2553
  เพื่อป้องกันการระบาดของศัตรูพืชในไร่ข้าวโพดและลดปัญหาผลผลิตตกต่ำ เทศบาลตำบลม่วงยายจึงจัดกิจกรรมการกำจัดศัตรูพืชในข้าวโพดให้พร้อมเพรียงกัน ในพื้นที่ตำบลม่วงยาย ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2553

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  331. พ่นหมอกควันในโรงเรียนบ้านม่วงยาย  20 พฤษภาคม 2553
  เนื่องจากใกล้วันเปิดภาคการศึกษาใหม่ของนักเรียน ประกอบกับเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนั้นเพื่อป้องกันการระบาดดังกล่าว เทศบาลตำบลม่วงยายจึงสนับสนุนการพ่นหมอกควันในบริเวณโรงเรียนบ้านม่วงยาย ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 เพื่อลดปัญหาการะระบาดของพาหะนำโรคไข้เลือดออก

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  332. รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเปิดถนนสาย 1155 เชียงของ-เวียงแก่น  17 พฤษภาคม 2553
  คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย เข้าร่วมกิจกรรมเปิดถนนสาย 1155 เชียงของ-เวียงแก่น วันที่ 13 พฤษภาคม 2553  เวลาประมาณ 11.30 น. โดยพณฯ โสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดถนนสาย 1155 เชียงของ-เวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  333. โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่น "รู้รัก สามัคคี" ประจำปี 2553  17 พฤษภาคม 2553
  วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2553 เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับอำเภอเวียง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน "รู้รัก สามัคคั" ประจำปี 2553 ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างศรัทธาและความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อดำรงไว้ซึ่งแนวความคิด แนวอุดมการณ์ของลูกเสือชาวบ้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้ดีต่อไป และเพื่อฟื้นฟูกิจการลูกเสือชาวบ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป้าหมายโครงการได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตัวแทนลูกเสือชาวบ้านตำบลม่วงยาย จำนวน 85 คน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  334. ประชุมสภาชา-กาแฟ  11 พฤษภาคม 2553
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลม่วงยายได้ร่วมกิจกรรมประชุมสภาชา กาแฟ และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเวียงแก่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  335. ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  10 พฤษภาคม 2553
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลม่วงยาย ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อพิจารณาโครงการดำเนินงานในปี 2553

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  336. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลม่วงยาย  10 พฤษภาคม 2553
  วันที่ 29 เมษายน 2553 เทศบาลตำบลม่วงยายได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลม่วงยาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อพิจารณาดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในปี 2553 และวางแผนงานดำเนินการในปี 2554

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  337. ประชาคมแผนชุมชนตำบลม่วงยาย 2554-2556  10 พฤษภาคม 2553
  เทศบาลตำบลม่วงยายกำหนดให้มีการประชาคมทำแผนชุมชน เพื่อทำแผนพัฒนาตำบลม่วงยาย ปี 2554-2556 ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2553

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  338. โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2553  20 เมษายน 2553

  ในวันที่ 18 เมษายน 2553 เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลม่วงยาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุในตำบล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างความประทับใจให้กับผู้สูงอายุในตำบลม่วงยายเป็นอย่างยิ่ง  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  339. โครงการสรงน้ำหลวงพ่อทิพย์ ประจำปี 2553  20 เมษายน 2553
  เนื่องในวันมหาสงกรานต์ 15 เมษายน 2553 เพื่อให้เกิดสิริมงคลและความสามัคคีของทุกภาคส่วน เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ปกครองอำเภอเวียงแก่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลม่วงยาย ร่วมใจกันทำกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อทองทิพย์ ณ วัดยาย หมู่ 5 ตำบลม่วงยาย ซึ่งถือเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  340. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย  29 มีนาคม 2553
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีียงรายได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงแก่น ในวันที่ 29 มีนาคม 2553 ซึ่งมีกลุ่มอาชีพสตรีตำบลม่วงยายเข้ารับการอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  341. กีฬาส่วนราชการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2553  29 มีนาคม 2553
  วันที่ 27 มีนาคม 2553 มีกิจกรรรมการแข่งขันกีฬาส่วนราชการของอำเภอเวียงแก่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 หน่วยงาน ทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นเจ้าภาพ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  342. โครงการรถเข็น 20 คัน เพื่อประชาชน  26 มีนาคม 2553
  นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยายนายเกษม อินเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันมอบรถเข็นให้กับผู้พิการ รายนางไหม แซ่ลี ราษฎรหมู่ที่ 6 บ้านไทยสามัคคี ในวันที่ 25 มีนาคม 2553

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  343. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการ ศพด. ประจำงวดที่ 1  26 มีนาคม 2553
  วันที่ 25 มีนาคม 2553 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการ ศพด.เทศบาลตำบลม่วงยาย ประกอบด้วย นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม นายวิฑูรย์ มะลิซ้อน นายวิคุณ เกษมสรรพกิจ นายนิมิตร ทองสุข และนายพงษ์พันธ์ โนขัติ ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการเพื่อตรวจรับงานจ้าง ประจำงวดที่ 1 ณ บ้านยายใต้ หมู่ 5

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  344. ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก  25 มีนาคม 2553
  วันที่ 24 มีนาคม 2553 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันรอบแรกให้กับหมู่ 4 บ้ายนห้วยลึก และ 8 บ้านไทยเจริญ ของตำบลม่วงยาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มักมีการระบาดในช่วงนี้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  345. งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านม่วง-บ้านหลู้  25 มีนาคม 2553
  วันที่ 22-24 มีนาคม 2553 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ของเทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านม่วง - บ้านหลู้ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกในการสัญจรของประชาชนให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  346. การจัดงาน อปพร. ประจำปี 2553  23 มีนาคม 2553
  เนื่องจากวันที่ 22 มีนาคม เป็นวัน อปพร. ประจำปี ซึ่ง ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลม่วงยาย นำโดย นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ อปพร.ทุกท่าน ได้จัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อปพร.ทุกคน ซึ่งในช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป ทำพิธีทางศาสนา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย และได้รับเกียรติจากกำนันตำบลม่วงยายเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  347. รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2553  23 มีนาคม 2553
  เทศบาลตำบลม่วงยายดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 20 - 29 มีนาคม 2553 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนซึ่งมักมีการระบาดในฤดูร้อน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่บริการฉีดวัคซีนตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  348. คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลทำพิธีเซ่นไหว้เจ้าที่  11 มีนาคม 2553
  คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยายทำพิธีเซ่นไหว้เจ้าที่ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลและศาลเจ้าหลวงเวียงแก่น ในวันที่ 11 มีนาคม 2553 เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกันทำงานพัฒนาท้องถิ่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  349. การช่วยเหลือวิกฤตการณ์ภัยแล้งของเทศบาลตำบลม่วงยาย  16 มีนาคม 2553

  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการลดปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่บริการน้ำสะอาดให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยในวันที่ 14 มีนาคม 2553 ได้บริการน้ำสะอาดให้กับราชฎรษ์บ้านไทยพัฒนา หมู่ 7 ตำบลม่วงยาย  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  350. การแข่งกันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2553  16 มีนาคม 2553

  วันที่ 13 มีนาคม 2553 เทศบาลม่วงยายประกอบด้วยฝ่ายบริหารและพนักงาน ร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปอวิทยา โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นเจ้าภาพ  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  351. ผุ้บริหารตรวจหลุมขยะ ของตำบลม่วงยาย 9 มีนาคม 2553  9 มีนาคม 2553

  นายเกษม อินเทพ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย พร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหลุมฝังกลบขยะของตำบลม่วงยาย ในวันที่ 9 มีนาคม 2553  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  352. เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ครั้งแรก 8 มีนาคม 2553  9 มีนาคม 2553
  วันที่ 8 มีนาคม 2553 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเวียงแก่น เป็นประธานเปิดประชุมสภาครั้งแรก ของเทศบาลตำบลม่วงยาย โดยที่ประชุมมีมติให้นายมนตรี อมตชีวานนท์ เป็นประธานสภา นายบุญวาท บุดดี เป็นรองประธานสภา และนายสมจิตต์  ศิริชัยชุ่ม เป็นเลขานุการสภา

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  353. ต้อนรับนายอำเภอคนใหม่ ประเสริฐ จิตต์พลีชีพ  9 มีนาคม 2553

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย ต้อนรับนายอำเภอประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเวียงแก่นคนใหม่พร้อมคณะ โดยนั่งเรือจากท่าเรือแจมป๋อง - แก่งผาได บ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  354. ผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดนางฟ้า ต.ม่วงยาย  9 มีนาคม 2553

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดนางฟ้า เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลังจากที่ได้รับการอบรมในวันที่ 12-14 มกราคม 2553  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  355. บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผุ้บริหารท้องถิ่น  7 กุมภาพันธ์ 2553
  ภาพบรรยากาศการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนตำบลม่วงยาย ตามหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  356. ประชุมคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย  5 กุมภาพันธ์ 2553
  ในวันที่  5 กุมภาพันธ์  2553  โดยนายสมจิตต์  ศิริชัยชุ่ม  ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย  ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย  ในวันอาทิตย์ ที่  7  กุมภาพันธ์  2553

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  357. โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  22 มกราคม 2553
  ในวันที่ ๒๑ มกราคน ๒๕๕๓ ทางเทศบาลตำบลม่วงยาย เทศบาลตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้เข้าร่วมโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ขึ้น เพื่อให้การเลือกตั้งของเทศบาลตำบลเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น วัฒนธรรมทางการเมือง กฏหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง รวมถึงการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและการสร้างความสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และประชาชนผู้สนใจทั่วไป  ณ  วัดบ้านยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  358. จัดงานฉลองสมณศักดิ์พัดยศ "พระครูสุนทรมงคล" เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์ม่วงยาย - หล่ายงาว เจ้าอาวาสวัดยาย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น  19 มกราคม 2553
  ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ทางเทศบาลตำบลม่วงยายได้เข้าร่วมฉลองสมศักดิ์พัดยศ ""พระครูสุนทรมงคล" เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์ม่วงยาย - หล่ายงาว เจ้าอาวาสวัดยาย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  โดยได้รับเกียรติจาก ร.ท.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง นายอำเภอเวียงแก่น เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  359. โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ( เพาะเห็ดนางฟ้า )  15 มกราคม 2553
  ในวันที่ 12-14 มกราคม 2553 ทางเทศบาลตำบลตำบลม่วงยายและเกษตรอำเภอเวียงแก่นได่ดิเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง (เพาะเห็ดนางฟ้า) จำนวน 20 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรพอเพียงตำบลม่วงยาย ม.3 บ้านม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  360. งานพระราชทานเพลิงศพพระครูวีรสารโสภณ ( บุญนำ คนธสาโร )  11 มกราคม 2553
  ในระหว่างวันที่  – ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๓ เทศบาลตำบลม่วงยาย  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีบทบาทหน้าที่  ในการดูแลให้การสนับสนุน งานพระราชทานเพลิงศพ  มีส่วนร่วมในการน้อมระลึกถึงคุณงามความความดีของหลวงปู่ (พระครูวีรสารโสภณ)  ที่ได้สืบทอด  ปฏิบัติภารกิจทางพระพุทธศาสนามาด้วยดีเสมอมา   ตลอดระยะเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่ภายใต้ร่มกาสาวภัสตร์  ตลอดถึง ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดถึงคณะศรัทธา  พุทธศาสนิกชนในเขตพื้นที่อำเภอเวียงแก่น  และเขตพื้นที่ใกล้เคียง  ได้มีส่วนร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูวีรสารโสภณ โดยมี เรืออากาศโท ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง นายอำเภอเวียงแก่นเป็นประธานในการทำพิธี    เมรุชั่วคราวสนามหน้าที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเวียงแก่น  ตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  361. จัดงานวันเด็ก  11 มกราคม 2553
  ในวันที่ 8 มกราคม 2553 ทางเทศบาลตำบลม่วงยายได้สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 9 ศูนย์ และ โรงเรียนในเขตตำบลม่วงยายจำนวน 4 โรงเรียน เพื่อจัดงานวันเด็กให้กับเด็กในแต่ละพื้นที่

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  362. รับสมัครนายกทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย  8 มกราคม 2553
  ในวันที่ 4 - 8 มกราคม 2553 ทางเทศบาลตำบลม่วงยาย เปิดรับสมัครนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย โดยมีผู้มาสมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 3 พรรค และ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาล เขต 1 จำนวน 17 คน และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต 2 จำนวน 15 คน โดยมีประชาชนมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  363. เทศบาลตำบลม่วงยายเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553  30 ธันวาคม 2552

  ในวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ทางเทศบาลตำบลม่วงยาย นำทีมโดย นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย ได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553 ขึ้น ภายในงานมีการแลกของขวัญ และจับรางวัล อีกมากมาย  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  364. ผู้ว่าพาเที่ยว "วันเดียวที่เชียงราย"  24 ธันวาคม 2552
  ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เยี่ยมชมแก่งผาได ในโครงการผู้ว่าพาเที่ยว"วันเดียวเที่ยวเชียงราย" โดย นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมแก่งผาได โดยได้ขึ้นเรือ ณ จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง ชมทัศนียภาพสองฝั่งโขง และ ชมน้ำตกทราย แก่งก้อนคำ แก่งผาได โดยได้การบรรยายจากพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย และ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่แก่งผาได

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  365. เปิดกีฬาต้านยาเสพติดเยาวชนและประชาชนทั่วไป ในเขตตำบลม่วงยาย - หล่ายงาว  23 ธันวาคม 2552
  ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยายได้เข้าร่วมเปิดพิธีกีฬาต้านยาเสพติดเด็กเยาวชน และ ประชาชนทั่วไป โดยได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ภายในงานมีการเปิดพิธีอันตระการตา และมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท อทิเช่น การแข่งขันฟุตบอล บอลเล่ย์บอล แฮนด์บอล และ กีฑา อีกมายมาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  366. ประชาคมบ้านห้วยจ้อ (บริวาณบ้านหลู้ ม.๑)  21 ธันวาคม 2552
  ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทางเทศบาลตำบลม่วงยายได้ประชาคม การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบล เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและสิทธิในการเลือกตั้ง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยจ้อ (บริวาณบ้านหลู้ ม.๑) นำทีมโดย นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  367. ประชาคมบ้านไทยสมบูรณ์ ม.๙  21 ธันวาคม 2552
  ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทางเทศบาลตำบลม่วงยายได้ประชาคม การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบล เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและสิทธิในการเลือกตั้ง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไทยสมบูรณ์ นำทีมโดย นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  368. ประชาคมบ้านไทยเจริญ ม.๘  21 ธันวาคม 2552
  ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทางเทศบาลตำบลม่วงยายได้ประชาคม การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบล เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและสิทธิในการเลือกตั้ง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไทยเจริญ นำทีมโดย นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  369. ประชาคมบ้านไทยสามัคคี ม.๖  18 ธันวาคม 2552
  ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทางเทศบาลตำบลม่วงยายได้ประชาคม การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบล เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและสิทธิในการเลือกตั้ง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไทยสามัคคี นำทีมโดย นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  370. ประชาคมบ้านไทยพัฒนา ม.๗  17 ธันวาคม 2552
  ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทางเทศบาลตำบลม่วงยายได้ประชาคม การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบล เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและสิทธิในการเลือกตั้ง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไทยพัฒนา นำทีมโดย นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  371. ประชาคมบ้านยายใต้ ม.๕  16 ธันวาคม 2552
  ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทางเทศบาลตำบลม่วงยายได้ประชาคม การยกฐานะจาก อบต.ม่วงยายเป็นเทศบาลตำบลม่วง และ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบล เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและสิทธิในการเลือกตั้ง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านยายใต้ นำทีมโดย นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  372. ประชาคมบ้านห้วยลึก ม.๔  15 ธันวาคม 2552
  ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทางเทศบาลตำบลม่วงยายได้ประชาคม การยกฐานะจาก อบต.ม่วงยายเป็นเทศบาลตำบลม่วง และ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบล เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและสิทธิในการเลือกตั้ง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยลึก นำทีมโดย นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  373. ประชาคมบ้านม่วง ม.๓  14 ธันวาคม 2552
  ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทางเทศบาลตำบลม่วงยายได้ประชาคม การยกฐานะจาก อบต.ม่วงยายเป็นเทศบาลตำบลม่วง และ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบล เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและสิทธิในการเลือกตั้ง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วง นำทีมโดย นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  374. ประชาคมบ้านยายเหนือ ม.๒  13 ธันวาคม 2552

  ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทางเทศบาลตำบลม่วงยายได้ประชาคม การยกฐานะจาก อบต.ม่วงยายเป็นเทศบาลตำบลม่วงยาย และ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบล เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและสิทธิในการเลือกตั้ง ณ ศาลาการเปรียนบ้านยายเหนือ นำทีมโดย นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  375. ประชาคมบ้านหลู้ ม.๑  12 ธันวาคม 2552
  ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทางเทศบาลตำบลม่วงยายได้ประชาคม การยกฐานะจาก อบต.ม่วงยายเป็นเทศบาลตำบลม่วงยาย และ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบล เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและสิทธิในการเลือกตั้ง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหลู้ นำทีมโดย นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  376. มอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 82 พรรษา  8 ธันวาคม 2552

  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ร.ท.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง นายอำเภอเวียงแก่น เป็นประธานในการมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ๘๒ พรรษา ให้แก่ นางจันทร์ นิ่มนวล ณ บ้านเลขที่ ๙๘๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  เพื่อเป็นการเป็นการเทิดทูนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของปวงชนชาวไทย และเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระลชนมายุครบ ๘๒ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ๘๒ พรรษา และได้รับความร่วมมือจากจากกำนันตำบลม่วงยาย ผู้ใหญ่บ้านบ้านยายเหนือ ภาคเอกชน พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ในการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันในครั้งนี้  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  377. แจกผ้าห่มผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ  8 ธันวาคม 2552
  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00 น. ทางเทศบาลตำบลม่วงยายได้แจกผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ จำนวน 450 ผืน นำทีมโดย นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย  ณ ที่ว่าการเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  378. วันพ่อแห่งชาติ  8 ธันวาคม 2552
  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 อำเภอเวียงแก่น ได้จัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น ช่วงเช้าได้ทำบุญตักบาตร  และช่วงเย็นได้ร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมีเทศบาลตำบลม่วงยาย และประชาชนชาวอำเภอเวียงแก่นเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  379. กีฬาสีสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลู้  8 ธันวาคม 2552

  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย ได้มอบหมายให้ นายวิทูรย์ มะลิซ้อน นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมเปิดพิธีงานกีฬาสีสัมพันธ์ ณ สนามโรงเรียนบ้านหลู้ โดยได้รับการสนับสนุนโดยเทศบาลตำบลม่วงยาย  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  380. กีฬาสีสัมพันธ์โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์  8 ธันวาคม 2552
  ในวันที่ 3 ธันวาคน 2552 นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย ได้เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ และได้สนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  381. ตรวจสภาพป่าชุมชน  23 พฤศจิกายน 2552
  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน รสทป.ในเขตพื้นที่ภาดเหนือ และผู้แทนกองราชเลขานุการในพระองค์ฯ ได้ตรวจสภาพป่า และชุมชนในพื้นที่องค์กร รสทป. เพื่อเสนอรับพระราชทานธง "พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ปี 53 ณ โรงเรียนบ้านม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  382. เข้าร่วมอบรม การกู้ชีพพื้นฐาน  23 พฤศจิกายน 2552

  เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่าน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลม่วงยาย พร้อมด้วย นายมนตรี บุดดี และนายนิธิกร บุญยวง ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อให้อาสาสมัครใหม่กู้ชีพ มีความรู้ และทักษะในการรักษาเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  383. กีฬาสีบ้านม่วงยาย  19 พฤศจิกายน 2552
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย ได้เข้าร่วมเปิดพิธีกีฬาสีสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนม่วงยาย โดยมี เรืออากาศโท ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง นายอำเภอเวียงแก่น เป็นประธานในการเปิดพิธีกีฬาสีสัมพันธ์บ้านม่วงยาย มีการแข่งขันกีฬามากมาย อทิเช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ แฮนด์บอล และกีฬาพื้นบ้านอีกมากมาย โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  384. ประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่งผาไดและแก่งก้อนคำ  19 พฤศจิกายน 2552
  ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย เป็นประธานในการประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่งผาไดและแก่งก้อนคำ เพื่อชี้แจงการพัฒนาและปรับบปรุงแหล่งท่องเที่ยวในตำบลม่วงยาย ให้กับคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการคำเนินงานในการดูแลและมีส่วยเกี่ยวข้องในการดำเนินการในครั้งนี้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  385. ประชุมงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลม่วงยาย ประจำปี 2552  6 พฤศจิกายน 2552
  ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ทางเทศบาลตำบลม่วงยายได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารืองบประมาณโครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลม่วงยาย ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียนในเขตตำบลม่วงยาย และ กีฬาสีของ 4 โรงเรียนในเขตตำบลม่วงยาย โดยมี นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้อำนวยการ ทั้ง 4 โรงเรียน กำนันตำบลม่วงยาย ผู้ใหญ่บ้าน 9 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กีฬาและสันทนาการ ได้เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  386. กระฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๒  6 พฤศจิกายน 2552

  ด้วยส่วนราชการอำเภอเวียงแก่นและองค์กรปกครองในเขตพื้นที่อำเภอเวียงแก่นได้ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญกระฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ วัดบ้านโล๊ะ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมี นายบุญส่ง ตินารี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีทอดกระฐานสามัคคี และได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พนักงาน ของภาครัฐและเอกชน เทศบาลตำบลม่วงยาย และ ประชาชนในเขตพื้นที่  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  387. เทศกาลงานลอยกระทงอำเภอประจำปี ๒๕๕๒ 2-3 พฤศจิการยน 2552  5 พฤศจิกายน 2552
  ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2552 (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ) เรืออากาศโท ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง นายอำเภอเวียงแก่น ได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธิเทศกาลงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๒ โดยมีขบวนแห่งอันตระการตา ของแต่ละส่วนภาคที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย และร่วมเผ่าเทียนเล่นไฟเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยได้รับการสนับสนุนโดยที่ทำการปกครอง อ.เวียงแก่น เทศบาลตำบลม่วงยาย เทศบาลตำบลม่วงยาย เทศบาลตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลปอ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  388. เทศกาลงานลอยกระทง ประจำปี 2552  3 พฤศจิกายน 2552
  ในวันที่ 2 พฤศจิการยน 2552 ทาง เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้จัดงานเทศการงานลอยกระทง ประจำปี 2552  ณ ลานเทศบาลตำบลม่วงยาย โดยมี ร.ท.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง นายอำเภอเวียงแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงานเทศกาลงานลอยกระทงของเทศบาลตำบลม่วงยาย ภายในงานมีการจัดขบวนแห่อันตระการตา

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  389. อบต.ม่วงยายรับเกียรติบัตรจากผู้ว่า  30 ตุลาคม 2552
  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายได้เข้ารับประกาศเกียรติบัตร เป็นหน่วงงานที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานน่าทำงาน จังหวัดเชียงราย ตามหลัก "หน้าสำนักงานน่ามอง หลังสำนักงานน่าดู ในสำนักงานน่าอยู่ นี่คือสำนักงานของเรา" จากนายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2552

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  390. เทศบาลสัญจร  30 ตุลาคม 2552
  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ทาง อบต.ท่าข้ามได้เป็นเจ้าภาพในการจักกิจกรรมเทศบาล/อบต.สัญจรขึ้น โดยมี ร.ท.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง นายอำเภอเวียงแก่น เป็นประธานในการประชุม เรื่องการยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล และการรักษาการของนายอำเภอเวียงแก่น และการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการเป็นเทศบาล โดยปลัดเทศบาลเวียงเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ และในช่วงเย็นได้มีกีฬาเชื่อมความสำพันธ์ทั้ง 4 เทศบาล/อบต.

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  391. โครงการโยธา 10  29 ตุลาคม 2552

  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายได้ดำเนินการขุดลอกอ่างเก๊บน้ำห้วยหลู้ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 40,500.00 ลูกบาศก์เมตร  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  392. โครงการโยธา 9  29 ตุลาคม 2552
  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายได้ดำเนินการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ 3 (ข้างป่าช้า) ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,775.00 ตารางเมตร วางท่อ 2 จุด

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  393. โครงการโยธา 8  29 ตุลาคม 2552

  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก บ้านห้วยจ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานจุดที่ 1  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 292.00 เมตร พร้อมว่างท่อขนาด 0.30 เมตรจำนวน 6 ท่อน พร้อมรางระบายน้ำปากกว้าง 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง ปริมาณงานจุดที่ 2  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 เมตร พร้อมรางระบายน้ำปากกว้าง 0.50 เมตร พร้อมรางระบายน้ำปากกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง

     Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  394. โครงการโยธา 7  29 ตุลาคม 2552

  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก บ้านยายเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานจุดที่ 1 (ซอย 9) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128.00 เมตร พร้อมว่างท่อขนาด 0.40 เมตรจำนวน 6 ท่อน ไหล่ทาง 0.50 เมตร

  ปริมาณงานจุดที่ 2 (ซอย 8) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 784.00 เมตร พร้อมว่างท่อขนาด 0.40 เมตรจำนวน 20 ท่อน พร้อมหูช้าง 20 ตารางเมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  395. โครงการโยธา 6  29 ตุลาคม 2552

  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก บ้านม่วงหมู่ที่ 3 (ข้างอำเภอ) ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานจุดที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 เมตร พร้อมว่างท่อขนาด 0.30 เมตรจำนวน 6 ท่อน ไหล่ทาง 0.50 เมตร  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  396. โครงการโยธา 5  29 ตุลาคม 2552

  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลม่วงยาย ที่ชำรุด 9 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 17 จุดระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ถึง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เพื่อเพิ่มแสงสว่างในการสัญจรไปมาของประชาชนและลดปัญหาอุบัติเหตุ  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  397. โครงการโยธา 4  29 ตุลาคม 2552

  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพิธีกรรม หมู่บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อาคารเอนกประสงค์กว้าง 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมถมดิน 300.00 ลูกบาศก์เมตร ระหว่างวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของประชาชน  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  398. โครงการโยธา 3  29 ตุลาคม 2552

  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 15 ถึง บ้านเลขที่ 87 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางรางระบายน้ำปากรางกว้าง 0.5 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 32 ถึงบ้านเลขที่ 86 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 5 ท่อนพร้อมถมไหล่ทาง ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เพื่อลดปัญหาด้านการสัญจรที่ไม่สะดวกของประชาชนและเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  399. โครงการโยธา 2  29 ตุลาคม 2552
  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายได้ดำเนินการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 4 เมตร ระหว่างวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 20 เดือนพฤษคม 2552 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  400. ภารกิจการปฎิบัติงานโครงการของส่วนโยธา โครงการที่1  28 ตุลาคม 2552

  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านยายใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมีประมาณกรวดปนทรายไม่น้อยกว่า 1,910.00 ลูกบาศก์เมตร ระหว่าง วันที่ 10 เดือน ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 7 เดือน ตุลาคม 2552 เพื่อลดปัญหาด้านการสัญจรที่ไม่สะดวกของประชาชนแกษตกร  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  401. กรมทางหลวงชนบทมาประชาคมที่บ้านห้วยลึก  28 ตุลาคม 2552
  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 นายดารินทร์ หวังศิริ นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมคณะ ได้เข้าชี้แจงประมาณการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านห้วยลึก-ผาได ให้กับนายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ณ หอประชุมบ้านห้วยลึก  

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  402. วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  28 ตุลาคม 2552

  ในวันที่ 21 ตุลาคม 2552 นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย พร้อมคณะ เข่าร่วมพิธิวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  403. ดูงานที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ  28 ตุลาคม 2552
  ในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2552 ทาง อบต.ม่วงยาย นำทีมโดย ปลัดสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ได้เข้าดูงานที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  404. คณะเทศบาลป่าอ้อดอนชัยเยี่ยมชม อบต.ม่วงยาย  19 ตุลาคม 2552
  ในวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ทางคณะเทศบาลป่าอ้อดอนชัย ได้เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.ม่วงยาย ในเวลา 15.30 น. และเข้าชมหมู่บ้านที่ชนะเลิศโครงการ หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านน่าดู ณ บ้านยายใต้ หมู่ 5 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  405. อบต.ม่วงยายร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลม่วงยาย แจกพะนธุ์ปลา  19 ตุลาคม 2552
  ในวันที่ 13 ตุลาคม 2552 ทางอบต.ม่วงยายร่วมกับศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลม่วงยาย ได้จัดแจกพันธุ์ปลา นิล และ ปลาสร้อย ให้กับประชาชนในตำบลม่วงยาย จำนวน 450 ครัวเรือน  จำนวน 500,000 ตัวเพื่อเพิ่มผลผลิตในการประกอบอาชีพของประชากรในตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  406. ร่วมไว้อาลัยการจากไปของครูยอย บุญเจิง  19 ตุลาคม 2552
  ในวันที่ 6 ตุลาคม 2552  ร.ท.ศักดิ์ชัย  หงษ์ทอง  นายอำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก  ได้ร่วมพิธิไว้อาลัยการจากไปของครูยอย  บุญเจิง  ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กบ้านห้วยจ้อ  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  เสียชีวิตจากไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552  ขณะปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจ้อ  ตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  407. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าเยี่ยมพื้นที่อำเภอเวียงแก่น  30 กันยายน 2552
  ในวันที่ 17 กันยายน 2552  นายประจักษ์  แกล้วกล้าหาญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าเยี่ยมชมพื้นที่อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  ในการนี้  นายประจักษ์  แกล้วกล้าหาญ  ได้เยี่ยมชมสวนสาธารณะแก่งผาได  และมอบนโยบายให้แก่นายอำเภอเวียงแก่น  หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงแก่น  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ตลอดจนประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  408. งานเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น  30 กันยายน 2552

  ระหว่างวันที่  11 - 13 กันยายน 2552  อำเภอเวียงแก่น ได้จัดเทศกาลงานส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  นายสุเมธ  แสงนิ่มนวล  เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 12 กันยายน 2552  ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายได้จัดนิทรรศการและขบวนรถส้มโอเข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ขบวนรถส้มโอ  และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ธิดาส้มโอ  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  409. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเข้าเยี่ยมชมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  30 กันยายน 2552
  ในวันที่  12 กันยายน 2552  เวลา  13.00 น.  นายสุเมธ  แสงนิ่มนวล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเข้าเยี่ยมชมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  และได้มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างในเขตอำเภอเวียงแก่น  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในเขตชายแดน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  410. จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลม่วงยาย  22 กันยายน 2552

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  ได้จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลม่วงยายที่ชำรุด  หมู่ที่ 1 - 9  รวมทั้งสิ้น  17 จุด  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  411. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552  26 สิงหาคม 2552
  ในวันที่  12 สิงหาคม 2552  นายสมจิตต์  ศิริชัยชุ่ม  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  ได้นำพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และครูผู้ดูแลเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2552  ณ  ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  412. โครงการฉีดพ่นหมอกควัน ครั้งที่ 1  20 สิงหาคม 2552

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  ได้จัดโครงการฉีดพ่นหมอกควัน ครั้งที่ 1  ในเขตพื้นที่หมู่ 1 - 9  ตำบลม่วงยาย  ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2552  เพื่อป้องกันและกำจัดยุงที่เป็นพาหะนำโรคระบาดของไข้เลือดออก  โรคมาลาเรียน  โรคเท้าช้าง  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  413. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  19 สิงหาคม 2552
  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน  รณรงค์ให้ราษฎรในเขตตำบลม่วงยาย หมู่ที่ 1- 9  นำสุนัขมาฉีดวัคซีน  ระหว่างวันที่  25 มีนาคม  - 8 เมษายน 2552 

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  414. กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552"  22 มกราคม 2552
  ในวันที่ 10 มกราคม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552  ณ  บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  โดยมีกิจกรรมการละเล่นและการแสดงต่าง ๆ มากมาย  อาทิเช่น  การตรวจสุขภาพและการประกวดหนูน้อยพันสวยของโรงพยาบาลเวียงแก่น  การประกวดการวาดภาพระบายสี  การระบายสีรูปปั้น  การร่วมเล่นเกมส์ต่าง ๆ  การแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในเขตตำบลม่วงยาย  จำนวน 4 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหลู้  โรงเรียนบ้านม่วงยาย  โรงเรียนบ้านห้วยลึก  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์  และเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่วงยาย  จำนวน 9 ศุนย์  ภานในงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายได้แจกขนม  ของรางวัล  อาหาร  น้ำดื่ม  ไอศกรีม  ต่าง ๆ อีกมากมาย  และมีกิจกรรมจับคูปองเพื่อรับรางวัลสำหรับเด็กที่เข้ามาร่วมเช่น  รถจักรยาน  พัดลม  โคมไฟ  หม้อหุงข้าว  เป็นต้น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  415. มอบขนมแก่เด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552  21 มกราคม 2552
  ในวันที่  8 มกราคม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  ได้จัดขนมเพื่อแจกเด็กในเขตตำบลม่วงยาย  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552  แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 9 ศูนย์  จำนวนเด็ก 272 คน  และแจกให้เด็กนักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน  จำนวน 1,007 คน 

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  416. การแข่งขันกีฬาเวียงแก่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551  26 ธันวาคม 2551

  ในวันที่ 20 ธันวาคม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเวียงแก่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551  ณ สนามโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่  รางวัลชนะเลิศวอลเล่ย์บอลหญิง,  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์  และรางวัลชนะเลิศกีฬารวม  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  417. ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรท้องถิ่นนิเทศน์พื้นที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร  18 ธันวาคม 2551

  ในวันที่ 17 ธันวาคม 2551  คุณจารี  เกียรติ์สุพิมล  ผู้อำนวยโครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรท้องถิ่น  ได้มานิเทศน์พื้นที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครอเมริกัน Mr. Alec  Paxton  ซึ่ง Mr.Alec Paxton มาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ อบต.ม่วงยาย  ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยพภาพองค์กรท้องถิ่น  ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551  จนถึงปัจจุบันนี้อาสาสมัครดังกล่าได้ปฏิบัติหน้าที่และคุ้นเคยกับพื้นที่พอสมควรแล้ว  หน่วยสันติภาพฯ  จึงได้กำหนดการตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดและเจ้าหน้าที่  ผู้นำชุมชน  ตัวแทนกลุ่ม  องค์กรชุมชน  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  418. การมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา  11 ธันวาคม 2551
  องค์การบริหารส่วนตำลม่วงยายร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลม่วงยาย  ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา  จำนวน 5 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านหลู้  บ้านยายเหนือ  บ้านม่วง  บ้านห้วยลึก  และบ้านยายใต้  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2551  เวลา 13.00 น.  ณ วัดยาย  ตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  419. การเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  11 ธันวาคม 2551

  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2551  คณะผู้บริหาร,  สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนส่วนตำบล  ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2551  ณ  ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น  โดยมีพิธีภาคเช้า  และภาคค่ำ  ซึ่งมีการแสดงของเด็กนักเรียนและการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  420. การประชุมชี้แจงการยกฐานะ อบต.ม่วงยายเป็นเทศบาลตำบลม่วงยาย  11 ธันวาคม 2551
  ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  ได้จัดประชุมชี้แจงการยกฐานะ อบต.ม่วงยายเป็นเทศบาลตำบลม่วงยาย  โดยกำหนดประชุมพร้อมกันทั้ง 9 หมู่บ้าน 1 หมู่บ้านบริวาร  เวลา 07.00 น.

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  421. งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2551  13 พฤศจิกายน 2551
  ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2551  โดยแห่ขบวนจากหมวดการทางเวียงแก่นถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  ภายในงานมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ  และการแสดงอีกมากมาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  422. โครงการ คัดกรองตรวจวัดสายตาประชาชนประจำปีงบประมาณ 2552  13 พฤศจิกายน 2551
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายได้จัดทำโครงการ คัดกรองตรวจวัดสายตาประชาชนประจำปีงบประมาณ 2552 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 เวลา 08.00 – 12.00 น. หมู่ที่ 2,3,4,5,8 เวลา 13.00 – 16.00 น. หมู่ 1,6,7,9,บ้านห้วยจ้อ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย เพื่อเป็นการบริการประชาชนในด้านการคัดกลองตรวจวัดสายตา

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  423. การประชุมวิชาการคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ในเขตอำเภอเวียงแก่น  5 พฤศจิกายน 2551
  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2551  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลในเขตอำเภอเวียงแก่น  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม  โดยมีกิจกรรมการประชุมวิชาการ  การแข่งขันกีฬา  และงานเลี้ยงสรรค์เพื่อสร้างความสามัคคีขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4 ตำบล

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  424. พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์พระปิยะมหาราช  24 ตุลาคม 2551
  ในวันที่ 23 ตุลาคม 2551  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  ได้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์พระปิยะมหาราช  ณ ลานหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น  เพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  425. กิจกรรม “จากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๖๖ วันสร้างสามัคคี”  16 ตุลาคม 2551
  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย ได้ร่วมกิจกรรม “จากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๖๖ วันสร้างสามัคคี” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตร์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยขบวนเริ่มจากบ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๔ ต.ม่วงยาย ถึงอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  426. โครงการ ตรวจสุขภาพประชาชน และการบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  10 ตุลาคม 2551

  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชนและการบริหารตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  ระหว่างวันที่ 8 - 19 กันยายน 2551  โดยได้ออกเคลื่อนที่ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลม่วงยาย  ได้แก่  บ้านห้วยลึก  บ้านยายเหนือ  บ้านยายใต้  บ้านม่วง  บ้านหลู้  บ้านไทยพัฒนา  บ้านไทยสามัคคี  บ้านไทยสมบูรณ์  บ้านไทยเจริญ  และบ้านห้วยจ้อ  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  427. งานเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2551  2 กันยายน 2551

  งานเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่นประจำปี  2551  ระหว่างวันที่  29-31 สิงหาคม  2551  ได้ปิดฉากลงด้วยอย่างเรียบร้อยและประทับใจของทุกคน  ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  ได้ส่งตัวแทนเข้าประกวดนางงามส้มโอในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  ซึ่งได้รับรางวัลรองอันดับที่  1  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  428. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  18 สิงหาคม 2551

  โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  จำนวน  2  หมู่บ้าน  บ้านยายเหนือหมู่ที่  2  และบ้านห้วยลึกหมู่ที่ 4  เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีน้ำสะอาดสำหรับใช้อุปโภค บริโภค ในครัวเรือน

     Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  429. งานโครงการก่อสร้างของอบต.ม่วงยายปีงบประมาณ2551  18 สิงหาคม 2551

  โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายประจำปีงบประมาณ 2551  ตามข้อบัญญัติงบประมาณและโครงการเร่งด่วนที่มีความจำเป็นขั้นพื้นฐาน  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  430. กิจกรรมอปพร.อบต.ม่วงยาย  18 สิงหาคม 2551
  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม อปพร.ประจำปี 2551  เพื่อซักซ้อมความพร้อมในการปฏิบัติงาน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  431. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนบ้านห้วยลึก  14 สิงหาคม 2551
  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนบ้านห้วยลึก หมู่ที่  4  ตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  เนื่องจากน้ำท่วมเข้าหมู่บ้าน  ชาวบ้านประสบกับปัญหาขาดแคลนของอุปโภค บริโภค  อย่างหนัก  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายจึงได้จัดถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  432. ทัวร์แก่งผาได  8 สิงหาคม 2551

  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลม่วงยาย มีพื้นที่ประมาณ 17 ไร่ เป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ มองเห็นธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม จะเป็นช่วงน้ำลดน้อยลง ทำให้มองเห็นโขดหินที่โผล่พ้นแม่น้ำ ปกคลุมไปด้วยพื้นพันธ์ธรรมชาติ ประกอบกับอากาศที่บริสุทธิ์ มองเห็นฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขง คือ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยเหตุนี้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า ผาตั้ง ก็จะแวะมาท่องเที่ยวที่แก่งผาได ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  กลับ
  ++ เมนูหลัก ++
 • + หน้าหลัก
 • + ข้อมูลทั่วไป
 • + ติดต่อเรา
 • + แผนที่
 • + บุคคลากร
 • + เช็คเมลล์
 • + ถาม-ตอบ
 • + ห้องภาพ ม่วงยาย
 • + ผู้ดูแลระบบ
 • ++ สถิติ/ผู้เยี่ยมชม ++
  ผู้ใช้งาน ขณะนี้ : 5
 • 18.208.126.130
 • 18.208.126.130
 • 18.208.126.130
 • 18.208.126.130
 • 18.208.126.130

  วันนี้ : 175
  เดือนนี้ : 1,346
  ทั้งหมด : 587,819
 • ++ ลิงค์ทั่วไป ++
  :: ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
  :: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
  :: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  :: ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร
  :: ระบบ info
  :: ระบบสารสนเทศ การฝึกอบรม
  :: ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย
  :: ระบบสารสนเทศบุคลากร
  ++ บริการข้อมูล ++
 • การบินไทย
 • โอเรี่ยน ไทยแอร์ไลน์
 • แอร์ เอเชีย
 • นกแอร์
 • บางกอก แอร์เวย์
 • ภูเก็ต แอร์

 • Hotmail
 • Yahoo
 • Thaimail
 • GMail

 • Sanook
 • Kapook
 • Hunsa
 • ++ ทีวีไทย / หนังสื่อพิมพ์ ++
  ช่อง3 ช่อง5 ช่อง7 ช่อง9 ช่อง titv
 • ไทยรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • เดลินิวส์
 • ประชาชาติธุรกิจ
 • เนชั่นแชนแนล
 • ผู้จัดการ
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • สยามธุรกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • เส้นทางเศรษฐกิจ
 • กระแสหุ้น
 • ไทยโพสต์
 • Bangkok Post
 • บ้านเมือง
 • มติชน
 • แนวหน้า
 • เทเลคอม เจอร์นัล
 • สยามรัฐ
 • ข่าวสด
 • Mission Thailand
 • BusinessThai
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายเดือน
 • มติชนสุดสัปดาห์
 • www.padai.org    เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  Email : info@padai.org    โทร - แฟ็กซ์ 0-5360-8000-1  |   ผู้ดูแลระบบ   |   พัฒนาระบบโดย เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์